24. mai 1998 kell 22:00

Arhivaalide kasutamine

Igaüks võib pöörduda avaliku arhiivi poole, kus kõik dokumendid on kättesaadavad. Kui dokumendid on kulunud või hävimisohus, siis kasutatakse originaalide asemel koopiaid.

Inimestel on õigus nõuda arhivaali valdajalt andmeid teda ja tema esivanemaid puudutava teabe kohta ja sellega tutvuda. Demokraatlikes ühiskondades on tavaks kehtestada kasutamispiirangud delikaatsetele isikuandmetele, mis puudutavad tervislikku seisundit, kohtulikku karistust, lapse põlvnemise saladust jms.Need kitsendused kehtestab ka uus arhiiviseadus.

Ärisaladuseks tunnistatud teavat sisaldavale arhivaalile kehtib juurdepääsupiirang 20 aastat alates teabe tunnistamisest ärisaladuseks.

Hetkel kuum