24. mai 1998 kell 22:00

Hoia oma joont

Efektiivsete organisatsioonide eesot-sas on mõjusa stiiliga juhid -- nii näitavad Bernard Bassi uurimused. Mõjutatava stiiliga juhi põhitunnuseks on suur sõltuvus muutuvatest oludest ja ülemäärane arvestamine grupi mõjujõududega.

Mõjusat juhti iseloomustab suutlikkus sihikindlalt oma joont hoida, olukordi kujundada ja oma alluvaid pühenduma panna. Mõjusa tippjuhi eesmärgid on seotud üllate ideedega. Juhi missioonitundest tulenevalt osutub võimalikuks, et alluvate ja juhi vahel valitsevad jagatud väärtused ja ühised eesmärgid ning organisatsioonis domineerivad kohanemisvõimelisus ja paindlikkus.

Kuna mõjus juht loob olukordi ja innustab alluvaid ennast pidevalt ületama, austatakse teda. Mõjutatava juhiga kaasneb aga nõiaring: kuna alluvad annavad endast vähem, kui nad suudavad, ja organisatsioon on ebaefektiivne, pole juhil piisavalt autoriteeti ja ta ei suuda muutusi suunata.

Hetkel kuum