7. juuni 1998 kell 22:00

Juhtimisstiili tuleb muuta

Organisatsiooni eri etappidel saavutatak-se edu erineva juhtimisstiiliga.

Uuele äriideele rajatud firmas saadab tihti edu ettevõtja-orientatsiooniga juhte, kes ka alluvates hindavad loovust, initsiatiivi ja ootamatute situatsioonide iseseisvat ning taibukat lahendamist.

Kasvavas organisatsioonis hakatakse ühel hetkel puudust tundma administraatorist, kes kindla tööjaotuse, protseduurid ja kontrollisüsteemi kehtestaks.

Tulemuslikke töörügajaid kohtab nii väikeste kui ka suurte organisatsioonide juhtide hulgas. Nad lähtuvad põhimõttest: «Ise tehtud, hästi tehtud!» Selline juht annab alluvatele kiire ja korrektse tegutsemise eeskuju, kuid jätab nende võimed proovile panemata ja arendamata.

Suures organisatsioonis saavutab edu integraator, kes juhib meeskondade kaudu. Alluvaid suunates ei taotle ta ainult konkreetse ülesande täitmist, vaid püüab tugevdada täitjate koostöötahet ja võimet probleeme mitme allüksuse koostöö abil lahendada.

Hetkel kuum