8. juuni 1998 kell 22:00

Peaminister rääkis EBRD direktoritega Eestist

Valitsuse pressiesindaja Daniel Vaarik teatas, et Siimann peatus majandusest rääkides pikemalt Eesti majandust puudutavatel ohtudel. Siimanni kinnitusel on valitsus ja Eesti Pank võtnud kasutusele nii mõnegi abinõu vältimaks probleeme majandusega ning ei saa välistada uute meetmete kasutuselevõttu ka tulevikus.

Peaminister kirjeldas lähemalt stabilisatsioonifondi loomist ning rääkis meetmetest läbimõtlematu tarbimise vähendamiseks. «Eesti üks makromajanduslikke eesmärke on vähendada ka avaliku sektori kulutusi,» jätkas Siimann.

Siimann tutvustas direktoritele ka Eesti erastamise arengut, järgmise aasta eelarve prioriteete, eurointegratsiooni ning suhteid Venemaaga.

Peaministri sõnul on Euroopa Liitu liikuva Eesti põhilisteks eesmärkideks seaduste harmoniseerimine, ametnike kvalifikatsiooni tõstmine ning riigi administratiivse suutlikkuse arendamine.

«Loomulikult peame väga tähtsaks ka rahva informeerimist,» kinnitas ta.

Siimann avaldas EBRD direktoritele tänu hea koostöö eest paljude projektide rahastamisel ning nentis, et Eestil on EBRDga head suhted nii riigi kui erasektori tasandil. ETA

Hetkel kuum