25. juuni 1998 kell 22:00

Juhtnöörid algajale purjetamishuvilisele

Purjetamine ei tähenda ainult sporti ja võistlemist -- see on harrastus, millest võib välja kujuneda elustiil. Purjetamine ei ole liiga keeruline. Iga terve inimene, sõltumata soost ja vanusest, saab sellega hakkama suuremate ponnistusteta.

- On sisukas, kõikehõlmav harrastus, mis kätkeb endas oskusi merel liikumiseks, jahi remonti ja ettevalmistust, teadmisi meteo-roloogiast, meeskonnatööd jpm.

- Tekib vahetu kontakt loodusega: tege-vus käib kahe loodusjõu -- vee ja tuule -- keskkonnas.

- Lubab kõrvale kalduda traditsioonilistest turismimarsruutidest, annab voli valida maailma avastamiseks uusi reisisihte.

- Toob teie ellu uusi sõpru ja tuttavaid, annab võimaluse aktiivseks suhtlemiseks.

- Annab võimaluse enda proovilepanekuks ja arendamiseks.

- Pakub võimaluse regattidest osavõtuks ning nendel mõõduvõtmiseks teistega. Erinevalt kõigist füüsilist suutlikkust nõudvatest spordialadest on purjetamine kõigile jõukohane.

- Tagab piisava füüsilise koormuse.

- Pärast päeva vee peal maitseb nii söök kui ka jook palju paremini.

- See on harrastus, milles võib terve pere aktiivselt kaasa lüüa.

Kui eelnev tekitas teis huvi, siis soovitan külastada kohalikku jahtklubi ja uurida, milliseid võimalusi neil pakkuda on.

Enamikus Eesti jahtklubides korraldatakse teooriakursusi ja saab anda eksameid. Probleeme võib tekitada vaid uustulnuka praktiline koolitus.

Ärge seadke endale liiga suuri eesmärke. On täiesti piisav, kui esimese hooajaga omandate jahi meeskonna liikmena tegutsemise oskused.

- On muidugi tore, kui pääsete kellegi jahiga kaasa merele lõbusõidule või kui teil õnnestub selleks otstarbeks rentida jaht koos kapteniga, kuid purjetamise tegelikuks õppimiseks vajate purjetamisõpetaja abi.

- Purjetamisõpetajaks võib olla enamik jahikapteneid, kellel on piisavalt kogemusi ja vaba aega. Hea õnne korral leiate ehk ka koha mõne jahi meeskonnas pikemaks ajaks.

- Jahi peal käitumise ja põhiliste oskuste omandamisele kogenud kapteni käe all ei tohiks teil kuluda üle kümne purjetamiskorra.

- Kui algteadmised purjetamisest on selged ja soov jätkata olemas, tuleb ennast registreerida põhiliselt talveperioodil korraldatavatele roolimehe kursustele, seejärel loomulikult jätkata purjetamisega.

Hetkel kuum