2. juuli 1998 kell 22:00

Raudteele oma kontsessioonileping

Eelnõus on kirjas, et ASi Eesti Raudtee kui raudtee omaniku ja raudtee kaubavedude aktsiaseltsi vahel lepitakse kokku kontsessioonitasus kuni 55 miljonit krooni lepingu esimesel aastal.

Eesti Raudtee annab kontsessioonilepingu alusel kaubavedude aktsiaseltsile majandamiseks, korrashoiuks, kasutamiseks ja arendamiseks raudteeinfrastruktuuri, mis koosneb raudteelõikudest Tallinn--Paldiski--Riisipere, Tallinn--Tapa, Ülemiste--Maardu--Muuga--Lagedi, Tapa--Narva, Tapa--Tartu, Tartu--Petseri, Tartu --Valga ja Valga--Petseri ning nendega seotud vara.

Raudtee kaubavedude firmal on õigus nõuda lepingu pikendamist veel 25 aastaks, kui kõik lepingujärgsed kohustused on täidetud. Ettevõtte investeeringukohustused määratletakse erastamiskonkursil valitud parima pakkumuse alusel.

Raudtee kaubavedude firma peab tagama teistele raudteeveo ettevõtetele vaba juurdepääsu raudtee infrastruktuurile. Kõik ettevõtte tehtavad parendused kuuluvad ASi Eesti Raudtee omandisse.

Kontsessioonilepingu tähtaja möödudes annab raudtee kaubavedude firma lepingu objekti valdamise üle ASile Eesti Raudtee tasuta kontsessioonilepingus sätestatud seisukorras.

Valitsuse majandusnõunik Heido Vitsur ütles, et kontsessioonileping on väga keeruline ja selle heakskiitmine ei toimu valitsuses väga kiiresti. Teede- ja sideministeerium esitas lepingu projekti valitsusele juuni alguses.

Hetkel kuum