7. juuli 1998 kell 22:00

Maapanga kliendid saavad reedest osa raha tagasi

Valitsus allkirjastas eile lepingu Ühispangaga Maapanga klientide hoiuste hüvitamiseks. Selleks paigutab valitsus garantiideposiidina Ühispanka 220 miljonit krooni riigi stabilisatsioonifondi raha.

Maapanga klientidele hüvitatakse hoiused kuni 20 000 krooni ulatuses omavastutust rakendamata ja raha väljamaksmine algab alates reedest.

Janek Mäggi kinnitusel on Ühispangas konto avanud füüsilistel ja juriidilistel isikutel võimalus Maapangas külmutatud summasid tagasi taotleda juba päev varem. «Selleks tuleb raha tagasi taotlevatel inimestel Ühispanga või Tallinna Panga kontoris alla kirjutada nõude loovutamise lepingule,» lausus Mäggi.

Samamoodi peavad tema sõnul talitama ka teistes kommertspankades praegu kontosid omavad Maapanga kliendid.

Mäggi kinnitusel katab Ühispank täielikult nende hoiustajate nõuded, kelle deponeeritud summad Maapangas ulatuvad 20 000 kroonini.

Valitsuse kinnitusel saavad Maapangas olnud hoiused täielikult tagasi 86 743 isikut, 4138 kliendile tagastatakse raha vaid osaliselt.

Ühispanga avalike suhete spetsialist Kristjan Kalm ütles, et aega nõuetest loobumise lepingu allkirjastamiseks valitsuse kasuks on 30 päeva pärast Maapanga pankrotiteate ilmumist mõnes üleriigilises ajalehes. Eilseks polnud Maapanga pankrotiteadet üheski väljaandes veel avaldatud.

Riigikogu otsusega eraldati stabilisatsioonifondist kokku 266 miljonit krooni, millest 46 miljonit jääb edaspidisteks väljamakseteks. Selleks otstarbeks otsustas valitsus eile jätta ka 100 miljonit krooni lisaeelarvest ja Eesti Panga poolt Maapanga hüvitisteks eraldatud 60 miljonit krooni.

«Rahandusminister sai ülesande nädala aja jooksul töötada välja ettepanekud, kuidas seda raha jagada nende vahel, kelle hoiused olid suuremad kui 20 000 krooni,» ütles peaministri kohuseid täitev justiitsminister Paul Varul.

Varul selgitas eilsel valitsuse pressikonverentsil, et 220 miljoni krooni eraldamisega hüvitisteks ostab riik hoiustajatelt nõude Maapanga vastu ja esitab oma nõude hiljem Maapanga pankrotipesa suhtes.

Maapangas olnud EVP-kontod lähevad valitsuse otsusega üle Ühispanka, Tallinna Panka, Hoiupanka ja EVEA Panka. Vastava korralduse allkirjastas esmaspäeval majandusminister Jaak Leimann.

Eesti Panga poolt riigieelarvesse kantud 60 miljoni krooni kasutamiseks peab rahandusministeerium koostama lisaeelarve. Paul Varuli sõnul pole võimatu veel ühe riigikogu erakorralise istungjärgu kokkukutsumine lisaeelarve vastuvõtmiseks.

Rahandusministeeriumi pressiesindaja Aili Ohlau selgitas garantiideposiidi kandmist Ühispanka BNSile niimoodi, et riigikassa paigutas kahepäevase deposiidina teistesse kommertspankadesse 200 miljonit krooni, kus need senikaua intresse teenivad, kui nad koondatakse Ühispanka.

Hetkel kuum