14. juuli 1998 kell 22:00

Valitsus kompenseerib osa suurhoiustest

Kui hoiustajal oli Maapangas 145 000 krooni, millest on hüvitatud 20 000 krooni, siis ülejäänud 125 000 kroonist on võimalik kätte saada 100 000 krooni ehk 80%, ütles rahandusministeeriumi kantsler Agu Lellep. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimist eraõiguslike hoiustajatega alustatakse Ühispanga ja Tallinna Panga kontorites hiljemalt 29. juulil ja lõpetatakse 30 päeva pärast ASi Eesti Maapank pankroti teate avaldamist üleriigilises päevalehes.

Kokku kulub kompensatsioonideks 146 miljonit krooni, millest 100 miljonit tuleb lisaeelarvest ja 46 miljonit stabilisatsioonifondist võetud laenust. Majandusminister Jaak Leimanni sõnul saavad 146 miljonist kroonist eraisikud ning ettevõtted 119,8 miljonit, omavalitsused 19,5 miljonit ja omavalitsuste eelarvetest finantseeritavad asutused 5,8 miljonit krooni.

Kohaliku omavalitsuse eelarvest finantseeritavatele hoolekande-, haridus-, kultuuri- ja tervishoiuasutustele kompenseeritakse kinnijäänud hoiused täielikult, lepingute sõlmimist alustatakse hiljemalt 22. juulil.

Kohalikele omavalitsustele tagastab riik 20% omavastutuse määraga kuni 350 000 krooni. 350 000 krooni ehk 80% saavad need omavalitsused, kellel jäi kontole 437 500 krooni või rohkem. Omavalitsustega asutakse nõudeõiguse loovutamise lepinguid sõlmima hiljemalt 29. juulil.

Eesti Panga poolt eraldatud 60 miljoni krooni kasutamise otsustab riigikogu 14. septembril algaval istungjärgul, ütles rahandusministri ülesannetes majandusminister Jaak Leimann.

Hetkel kuum