26. juuli 1998 kell 22:00

Kas olete proovinud olla oma firma infonäljas kliendi nahas?

Moodsate kliendikeskse teeninduse kont-septsioonide tundmaõppimisele lisaks soovitan firma tipp- ja turundusjuhtidel aeg-ajalt kasutada esmapilgul lihtsat, kuid väga efektiivset võtet.

Püüdke mängida klienti, kes püüab saada teavet teie juhitava firma teenuste kohta. Väikeses firmas kulgeb klienditeenindus sageli juhi silme all, kuid suures või kasvavas firmas tekib tipp- ja turundusjuhtide ning vahetute klienditeenindajate vahele tihti infobarjäär.

Puudulikult informeeritud ja instrueeritud klienditeenindaja või infotelefonile vastaja ei pruugi potentsiaalsele kliendile anda sugugi sellist teavet, mis vastaks firmajuhi nägemusele ja turunduspõhimõtetele.

Tehke katse ja pärige telefoniraamatus kirjapandud telefoninumbril infot oma firma teenuste kohta (kui teie hääl on liiga tuntud, kasutage hea sõbra abi).

Püüdke pärast kõnet hinnata:

- kas telefonile vastati enne neljandat helinat?

- kas vastaja tutvustas teile ennast ja firmat?

- kas ta vastas oma pädevuse piires teenust puudutavatele küsimustele? Kas ta vajaduse korral ühendas teid teenuse osas kompetentsema isikuga?

- kas ta püüdis aru saada teie kui kliendi probleemist?

- kas vastaja sisendas teisse soovi uut teenust kasutada? Kas ta püüdis müüa lisateenuseid? Kui väljapakutud teenus ei olnud teile sobiv, kas ta soovitas alternatiivseid lahendusi?

- kas teile jäi mulje, et vastaja on firma patrioot ja püüab teid aidata ka nende firma teenustega seotud probleemide lahendamisel, mis kuuluvad mõne teise allüksuse tegevusvaldkonda

- kas teid tänati huvi tundmise eest firma teenuste vastu?

Hetkel kuum