17. september 1998 kell 22:00

Arhipovi kriminaalasi läheb täiendavale uurimisele

Tartu linnakohus saatis eile Tartu Kommertspanga (TKP) valuutaosakonna pearaamatupidaja asetäitja Viktor Arhipovi kriminaalasja täiendavale uurimisele põhjendusel, et tegu on ülimahuka uurimistoiminguga, mis väljub kohtuliku uurimise piiridest.

Kohus on seisukohal, et Arhipovile esitatud süüdistuses pole konkretiseeritud tema väidetavalt TKP-le tekitatud varalise kahju suurust ega kahju tekitamise perioodi.

Kohus jättis rahuldamata riigiprokuratuuri prokuröri Marge Püssi taotluse kohustada tsiviilhageja esindajat, TKP pankrotihaldurit Andrus Ansipit esitama kohtule täiendavaid arvandmeid TKP valuutaosakonna koondaruande kohta. Kohus leidis, et erinevuste väljatoomine kriminaalasja materjalides toodud arvuliste andmete ja pangale reaalselt tekitatud kahju vahel pole tsiviilhageja esindaja kohustus.

Riigiprokuratuuri prokurör Marge Püss ütles, et tõenäoliselt kaebab ta Tartu linnakohtu määruse edasi.

«Süüdistust ametialases lohakuses on väga lohakalt uuritud,» kommenteeris Viktor Arhipov. «Uurimist alustati ju kuus aastat tagasi.» Arhipovi sõnul on praktiliselt kogu süüdistus üles ehitatud selle aasta alguses surnud Rein Kaarepere peale.

Vandeadvokaat Sirje Musta sõnul tuleb täiendav uurimine raske. «Ma pole veendunud, et on veel võimalik midagi välja uurida,» ütles Must. Kohtuasi Kaarepere üle lõpetati märtsis, sest omaksed ei soovinud postuumset kohtuprotsessi. ÄP

Hetkel kuum