21. september 1998 kell 22:00

Autobaasid pakuvad riiulifirmasid

Üle aasta tagasi võeti enne Eesti rahvusvaheliste autovedajate skandaalset üldkogu assotsiatsiooni liikmeteks ligi 70 riiulifirmat, mis pidid andma nende omanikele piisava arvu hääli ERAA nõukogu valimistel. Aasta hiljem võimuvõitlus vaibus ja riiulifirmade omanikel tuli otsustada, mida teha nende käes kasutult seisvate osaühingutega.

Suured autobaasid vahendavad kõrvaltegevusharuna riiulifirmasid.

Hääletusmasinas kasutatud riiulifirmasid pole likvideeritud, kuid nende tookordsetest omanikest on enamjaolt saanud endised omanikud. Saku AB nõukogu esimehe Tiit Porkveli loodud kümnest firmast toimivad praegu kaheksa. Vaid ühe neist on Porkveli endale jätnud, ülejäänud aga edasi müünud. Näiteks OÜ Veoveli ostis üks naisterahvas, kes hakkas tegelema Läti-vahelise autotranspordiga. Enamik kaunikõlalistest osaühingutest, nagu Porkveliaana, Tahhograaf jne, on müüdud üksikvedajatele.

Samuti Saku AB juhtkonda kuuluv Ole Loigu on enamiku riiulifirmadest edasi müünud. Ostjateks on Saku AB oma autojuhid, kes on ostnud veoki autobaasilt välja ja hakkavad ise majandama.

Saku ABga sama teed on läinud ka Loksa Auto juhtkond. Endise direktori Rein Komposti firmadest on saanud ühe autoga rahvusvahelise autotranspordi ettevõtted. Loomulikult on eelnenud sellele omanikuvahetus.

Riiulifirmade loojad on oma firmadele rakendust otsides tabanud transpordituru seni täitmata ni?i. Möödunud aastal müüs oma autod juhtidele ekspedeerimisfirma Svex Eesti. Ole Loigu sõnul kaalub ka Saku AB osade autode müümist juhtidele, mis teeb lihtsamaks kuluarvestuste pidamise jne.

Koos autoga eralduvad autojuhid peavad majandustegevuse alustamiseks looma ka juriidilise isiku ning muretsema sellele ka rahvusvaheliste vedude litsentsi. Tihti nooruses vaid põhikooliga piirdunud autojuhile, kes ei tunne äriseadustikku, võib osaühingu või aktsiaseltsi moodustamine keeruliseks ettevõtmiseks osutuda.

Selle töö teevad nende eest suured autobaasid, kelle müüdavate OÜde lisaväärtus on rahvusvaheliste vedude litsents ja ERAA liikmestaatus, mida spetsialiseerunud riiulifirmade müüjad ei paku. Uuel omanikul jääb ära hulga sebimist instantside vahel (tõsi, andmed omanikuvahetusest tuleb teede- ja sideministeeriumisse ning ERAAsse siiski saata).

Kuna Soomes on 72 protsenti vedajatest üksikvedajad, võib eeldada, et ka Eestis tekib väikevedajaid juurde. Pole paha, kui suured veofirmad pakuvad oma abi, vahendades valmis juriidilisi isikuid.

Loomulikult on aga taunitav skeem, kus enne riiulifirma edasimüümist väikevedajale kasutatakse riiulile kuhjatud firmasid mõjuvõimu suurendamiseks autovedajate katusorganisatsioonis.

Hetkel kuum