27. september 1998 kell 22:00

Fitch IBCA hindab riikide arenguvõimalusi

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch IBCA alandas Eesti reitinguväljavaate negatiivseks, jättes senised reitingud siiski samaks. Eesti peamiseks välisohuks nimetas Fitch IBCA rahvusvahelise keskkonna ebasoodsamaks muutumist. On oht, et G7 riikide SKT võib üleilmse seisaku mõjul 1999. a kasvada ainult 1%, mis kindlasti kahandab investeeringuid arenevatele turgudele.

Läti reitinguväljavaadet Fitch IBCA ei alandanud. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et ehkki Läti finantsinstitutsioonid on Vene turule Eesti omadest rohkem investeerinud, saab Läti makromajandusnäitajate alusel väita, et Vene kriisi negatiivne mõju jääb Läti majandusele väiksemaks kui Eestis.

Teistest arenevatest turgudest said positiivse reitinguväljavaate Ungari ja Poola. Ungari iseloomustuseks ütles Fitch IBCA, et seal on piirkonna tugevaim pangasüsteem, kahanev riigi- ja välisvõlg ning Vene kriisi mõju jääb väikeseks. Poolale avaldab soodsat mõju zloti odavnemine, mis korvab Vene kriisist tingitud eksporditulude vähenemist.

Negatiivse reitinguväljavaate said veel Slovakkia, Kasahstan, Itaalia, Jaapan, Malaisia ja Venezuela. Teine reitinguagentuur Standard & Poor's alandas Slovakkia pikaajaliste laenude reitingu tasemele BB+. REUTERS-ÄP

Hetkel kuum