27. september 1998 kell 22:00

Mitterahaline sissemakse osa eest

Vastavalt äriseadustiku paragrahvile 142 võib mitterahaline sissemakse osakapitali olla mistahes rahaliselt hinnatav asi või varaline õigus, millele saab pöörata sissenõuet. Mitterahaline sissemakse ei või olla osaniku nõue, mis esindab tema osutatavat teenust või tehtavat tööd osaühingule.

Kui mitterahaliseks sissemakseks on asi, mille suhtes on kolmandal isikul teatud õigus, tuleb sellest teatada osaühingule. Kui osanik jätab kolmanda isiku õigusest teatamata, siis tuleb tal tasuda osa eest rahalise sissemaksega.

Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab 40 000 krooni või kõik mitterahalised sissemaksed kokku üle poole osakapitalist, peab sõltumatu eksperdi hinnatud mitterahalise sissemakse väärtust kontrollima audiitor. Mitterahalise sissemaksega tasumine ja hindamise kord tuleb ette näha põhikirjas.

Hetkel kuum