11. oktoober 1998 kell 22:00

Spetsialist peab olema kogenud

Nõuded spetsialistidele on viimaste aastatega märgatavalt muutunud. Veel mõni aeg tagasi oodati spetsialistilt eelkõige head õppimisvõimet, kõrget intelligentsi/loovust ja keelteoskust. Erialaseid oskusi väga ei tähtsustatud ja ega näiteks pangandusoskustega inimesi polnudki Eestis kuigi palju.

Nüüd nõutakse spetsialistilt üha rohkem erialast haridust ning erialase töö kogemust. Noorema põlvkonna kitsamate erialade spetsialiste on praegu niivõrd vähe, et omal alal professionaalsete oskustega inimesel ei ole erilisi raskusi töö leidmisega.

Kitsa eriala spetsialistide osatähtsus suureneb seoses Eesti lähenemisega Euroopa Liidule ning Eesti majanduse integreerumisega Euroopa majandusega.

Elu vajab täna häid, ilma suurte ambitsioonideta spetsialiste. 90ndate aastate trendi kohaselt püüeldi juba noorena tingimata (juhtimis/võimu)hierarhia tippu ja eelistatud olid universaalspetsialistid. Nüüd oodatakse spetsialistilt arenemist, eelkõige erialaste teadmiste süvendamist.

Hetkel kuum