22. oktoober 1998 kell 22:00

Astmelisest tulumaksust ettenägelikum

Arengupartei esitas riigikogule seaduseelnõu teha alates 2000. aastast tulumaksusoodustusi lapsevanematele laste arvu järgi.

Need vanemad, kellel on kaks last, maksaksid eelnõu kohaselt tulumaksu palgast ja sellega võrdsustatud tuludelt praeguse 26 asemel 13 protsenti. Kolme ning enama lapse vanemad oleksid ülaltoodud ulatuses üldse maksuvabad.

Tööandja seisukohalt tähendaks see samade töökoha kulutuste juures töötajale kas 13protsendilist või 26protsendilist palgatõusu. Senine riigile minev tulumaks läheks kas osaliselt või tervikuna otse töövõtjale.

Tulumaksuseaduse paranduse autorid loodavad, et muude võrdsete tingimuste korral muutuksid mitme lapse vanemad tööjõuturul konkurentsivõimelisemaks.

Rohkem mõjutab maksusoodustus ehk väikelaste emade rakendusvõimalusi.

Mõistagi eeldab seaduse rakendamine tööandjapoolset mõistmist ja koostööd.

Kuigi kaasaegses maailmas vasak- ja paremvaadete mudel enam eriti ei kehti, võiks ettepaneku sisu ideoloogiliselt liigitada liberaalsete või parempoolsete majandusvõtete kilda. Nendega püütakse suunata sotsiaalseid protsesse.

Ümberjagamine seatakse sõltuvusse loodud väärtustest ning bürokraatiat ei suurendataks.

Maksuamet kontrollib maksusoodustuste täitmist nagu iga muudki maksuseadust.

Maksusoodustuste ettepanek oleks esimene, suhteliselt radikaalne samm peatada sündivuse katastroofilist langust.

Praegu jagatavad paarisajakroonised toetused ei muuda antud oludes mingil juhul kindlustunde taset ühiskonnas, mis on aga üks olulisemaid sündivuse languse põhjuseid.

Madal sündivus paneb Eesti ühiskonna juba lähitulevikus raske dilemma ette -- kas stimuleerida igati sündivust või minna vastu uutele immigratsioonilainetele.

Kuna Eesti on madala elatustasemega maa, saab ka immigratsioon olla madala kvaliteediga. Muutume nn Loode-Euroopa pühkmekastiks. Mõistagi tuleks meil mõelda oma ressursi, sh inimressursi taastootmisele.

Eelnõu sisaldab ka astmelise tulumaksu elemente, sest erinevad omanikutulu liigid jäävad maksustatuks endises ulatuses.

Seega maksavad jõukamad elanikekihid rohkem kui palgast elatuvad lastega pered.

Astmeline tulumaks suurendaks tarbimist täna ja kohe kõigil elanikkonnakihtidel.

Tulumaksusoodustused on tulevikku suunatud ja ettenägelikumad.

Hetkel kuum