Mihkel Pärjamäe • 18. november 1998 kell 22:00

Väärtustub oskuslik juhtimine

Ei ole mõistlik väita, et tõus on hea ja langus halb. Oskusliku planeerimise ja juhtimise korral tähendab majanduslik langus ettevõtte jaoks samamoodi võimalusi nagu tõuski.

Tõusu tingimustes võetakse sageli riske ebaolulistena.

Kiirus ja operatiivsus kaaluvad üles pikaajalise planeerimistegevuse, mistõttu värvatakse ja valitakse peronali, kaalumata selle sobivust. Tagaplaanile jäetakse arendustegevus, sest kõik edeneb niigi.

Majanduskeskkonna madalseisu ajal pannakse tõsiselt proovile äriidee elujõulisus ning meeskonna teadmised ja oskused. Tekivad uued ideed. Piiratud ressursid sunnivad ohjeldama riski ning võtmesõnadeks saavad strateegiline planeerimine ja analüüs.

Aina rohkem hakatakse kaaluma inimeste töölevõtmisel nende sobivust ja kvalifikatsiooni.

Venemaale alternatiivsed turud on stabiilsemad, kuid ka keerulisemad. Edukas äritegevus lääne pool, olgu selleks kasvõi naaberriikide Läti ja Leedu turg, nõuab läbilöögiks strateegilist planeerimist ja oskusteavet.

Ettevõtte kulude juhtimine langeva majanduse tingimustes erineb kulude juhtimisest kõrgajal. Langeva majanduse tingimustes on oluline säilitada ettevõtte efektiivsus. On selge, et käibe langedes tuleb vähendada kulusid, kasutades paindlikku kulude juhtimist vastavalt turumuutustele.

Kõige lihtsam ning praegu Eestis küllaltki levinud on turundus-, müügi- ja teiste arenduskulude vähendamine. Unustatakse, et tegemist on valdkondadega, millest sõltub ettevõtte tegutsemine ja edukus tulevikus. Kui on eesmärk efektiivselt tegutseda, siis peame oskama ka kulusid senisest efektiivsemalt juhtida.

Majanduse madalseisu ajal on oluline säilitada efektiivsus, keskendudes ettevõtte põhitegevusalale, mitte laiendada äri ja käivitada uusi projekte.

Piiratud ressursside puhul on eriti tähtis investeerida kvaliteeti ehk tagada kindlus tasuvuse osas.

Märksõnaks arenduskulude eelarve planeerimisel on siiski sihipärane tegutsemine strateegiliste eesmärkide järgi. Kitsamates tingimustes ei saa investeerida lootuses, et ehk tasub ära. Tegutsemise aluseks peab olema kogemus ja teadmine.

Esimene soovitus ettevõtte juhile on rahulikult analüüsida tegutsemist ja tegutsemisstrateegia paikapidavust.

Ebaõnnestunult valitud strateegia ei tööta isegi siis, kui leiame väga hea personali, motiveerime ja arendame töötajaid.

Strateegiline mõtlemine on juhtimise seisukohalt olulisem kui ettejuhtuvate probleemidega tegelemine.

Madalseisu ajal on oht keskenduda väikestele ebaolulistele probleemidele, oskamata keskenduda tähtsale. Võimalus on õppida majandama efektiivselt ning teha seda teiste kogemustest.

Juht ettevõttes peab kindlustama riskide vähendamise, mitte vastupidi.

Miks omanikud üle maailma kinnitavad reeglina juhiks kogenud töötaja, kes kaldub loobuma kõrgest riskist?

Ärimees, ettevõtja võib riskida, juht mitte. Ettevõtja vastutab iseenda ees, juht omaniku ees. Omaniku huvi on luua juhtimismeeskond, mis võimaldab stabiilsemat, väiksema riskiga tegutsemist, mille aluseks on kogemus ja teadmine.

Hetkel kuum