23. november 1998 kell 22:00

Kompensatsioon tax-free müügi lõpetajatele

Euroopa komisjon on saatnud ELi liikmesriikidele dokumendi, kus kirjeldatakse maksuvaba müügi lõpetamisest tulenevate majanduslike kahjude korvamise võimalusi. Selle järgi saaks piirkonnad, millele maksuvaba müügi lõpetamine negatiivset mõju avaldab, taotleda toetust ELi struktuurifondidest. Sealt saab taotleda ka raha selle sammu sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede uurimiseks.

Komisjon peab võimalikuks piirkondadele raha taotlemist ka arengufondidest, juhul kui antud piirkonna majanduslik areng sõltub oluliselt maksuvabast kaubandusest. Kuid sellisel juhul tuleb riikidel ja maakondadel kanda endal 50--75 protsenti kogutoetuse määrast.

Transpordisektoris lubavad Euroopa Liidu reeglid maksta valitsustel riiklikku toetust niisuguse liikluse säilitamiseks, mis ilma tax-free müügita muutuks majanduslikult ebatasuvaks. Riigil on samuti õigus kohustada operaatorfirmasid jätkama tegevust niisugustel liinidel, millel on ühiskondlik tähtsus, ja maksta neile toetust. See puudutab nii laeva- kui ka lennufirmasid.

Kuid EK ühtlasi rõhutab, et seejuures ei tohi rikkuda siseturu konkurentsireegleid, mis tähendab, et riikliku toetuse maksmise taotlused kuuluvad heakskiitmisele Euroopa komisjonis.

Enamikku suure maksuvaba müügiga riike eurokomisjoni toetusemaksmise otsus ei rahulda ja nad teevad aktiivset kuluaaritööd, et tax-free müügi lõpetamise tähtaega edasi lükata. Nende riikide seas on Iirimaa, Rootsi, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa.

Saksamaa uus kantsler Gerhard Schröder lubas eelmisel nädalal Hamburgis toiduainetöötajate kongressil, et ta asub võitlema maksuvaba müügi jätkamise eest. Osa analüütikuid usub, et Schröder ja Prantsuse peaminister Lionel Jospin soovitavad ELi detsembritippkohtumisel Austrias jätkata maksuvaba kaubandust veel kolm aastat. Suurbritannia valitsus on teatanud, et ta ei ole rahul EK soovitatava maksusüsteemiga, mis pärast maksuvaba müügi lõpetamist kavatsetakse kehtestada.

Autor: DI

Hetkel kuum