29. november 1998 kell 22:00

Halb tõlge võib teha ärile suurt kahju

Kontaktid välismaa firmade ja mitmesuguste institutsioonidega on Eestis igapäevased. Veelgi enam lisab igal tasemel välissidemeid pidev lähenemine Euroopa Liidule.

Kõigile neile tingimustele, mis on tulemuslikuks suhtlemiseks hädavajalikud, lisandub siin veel üks: dokumentide kvaliteetne tõlge.

Dokumendi, lepingu või lihtsalt ärikirja korrektsus võib olla olulisem, kui soliidne kontor või esinduslik klienditeenindus. Lisaks heale paberile ja maitsekale firmagraafikale on ju samavõrd tähtis asja sisu. Kohmakas tekst või reaalune tõlge võib teile maine kaotuse näol suurt kahju teha.

Paremal juhul kaotate vaid aega ja raha, et kord juba tõlgitud dokument uuesti tõlkida lasta. Paraku võivad õigustõlgid tuua rohkelt näiteid selle kohta, kuidas nn tõlgitud äritekstides kirjapandu on paremal juhul naljakas, halvemal juhul aga peaaegu arusaamatu.

Halval tõlkel võivad olla ka otsesed juriidilised tagajärjed. Õigus- ja majandusdokumentide tõlkimine eeldab valdkonna head tundmist, pelgalt filoloogilise haridusega tõlk ei tunne sageli kuigivõrd Eesti või välisriikide õigussüsteemi ja terminikasutust.

Isegi ühe sõna vale kasutus võib dokumendi või lepingu mõtet oluliselt moonutada ning kahju võib väljenduda ka väga suurtes rahanumbrites. Näiteks võiks tuua Euroopa Komisjoni kohtuasja Suurbritannia vastu, kelle firmad pidid väikese ebatäpsuse pärast ühes kauba päritolu määratleva direktiivi tõlkes hakkama tagantjärele kopsakaid impordimakse maksma.

Ka Eestis on näiteid, kus alles kohtus on selgunud, et vaidluse põhjuseks pole mitte poolte pahausksus, vaid ebatäpne tõlge. Kui aga lepingus on säte, et mõlemas keeles sõlmitud lepingud on võrdväärsed või kehtib variant, millest te pole õigesti aru saanud, siis on ka kohus võimetu asja õiglaselt lahendama ja teie huvisid kaitsma.

Selliste vigade vältimiseks tasub nagu igal teiselgi elualal pöörduda spetsialisti poole, kes garanteerib teile väljaõppest ja kogemustest tuleneva kvaliteedi.

Kui firmal on vaja pidevalt mitmes keeles suhelda, siis on kindel ja usaldusväärne tõlk niisama vajalik kui oma perearst või advokaat.

Autor: Ann Virkus

Hetkel kuum