3. detsember 1998 kell 22:00

Hoolimata Eesti Panga nõukogu otsusest lõpetada Narva Kommertspanga litsentsi kehtivus ja algatada pankrot võib pank pankrotimenetluse käigus võlad kustutada, omanikud vahetada ning siis tööd taasalustada, rääkis moratooriumihaldur Nikolai Jugantsev. Enamik panga aktsionäre nõustus alla kirjutama lepingule, millega nad vormistavad aktsiakapitaliks panka pandud raha ümber kolmeaastaseks protsendita deposiidiks.

Valitsus tühistas Venemaalt sisseveetavale nisujahu 70% tollimaksu. Maks kehtestati põllumajandus-

ministeeriumi survel siseturu kaitseks, kuid siis katkes jahuimport Venemaalt. Valitsus lubas majandus-

ministeeriumil koos põllumajandusministeeriumiga kehtestada vajadusel impordikvoodid.

Eestis on tselluloosi- ja paberitööstus tegutsenud peaaegu 100 aastat. 9 kuu toodangumaht on vaid 2% mulluse kolme kvartali toodangumahust. Suletud on kõik tselluloosi- ja paberivabrikud. Viimane paberirull nägi ilmavalgust mais. Majandusministeeriumi komisjon soovitas rajada vabriku, mis töötaks uudsel metanoolmenetlusel. «Eesti peab saama paberit eksportivaks maaks,» ütles paberitööstuse liidu juht Heino Pavelson.

Päevakorda võib tõusta keskkoolide erastamine ja nende baasil erakoolide loomine, ütles haridus-

ministeeriumi riigivarade talituse juhataja Ants Kask. Riik toetab erakoolide teket, kui neis antav haridus on riiklikul tasemel aktsepteeritav.

Hetkel kuum