15. detsember 1998 kell 22:00

Aatrium kerkis vanast tsehhist

 

70. aastatest pärit kõrge tootmishoone Silikaadi kaubahoovis muutus nelja kuuga kahekorruseliseks sisustuskaubamajaks, mis sai nime avausest vahelaes.

Nii arhitekt kui ka ehitaja pidid Aatriumi ehitusel toime tulema küllaltki pingelise eelarvega, sest tellija soovis võimalikult ökonoomselt ehitada. Seetõttu tuli loobuda valguskatusest, mis oleks valgustanud läbi teise korruse ulatuvat avatud õhuruumi, ning hoolikalt valida materjale ja kujunduselemente.

Samas märgivad kõik ehituse osapooled tunnustavalt ära omavahelise ladusa koostöö.

Silikaadi tehase terratsoplaadi tsehhi väljakolimise järel valati kõrgesse ühekorruselisse hoonesse monoliit-

betoonist vahelagi ja rajati abiruumid. Vahelae keskel asub 12x12m aatriumiava, kust kulgevad trepid. Selle järgi sai sisustuskaubamaja ka oma nime.

Hoone senise fassaadi paneelid demonteeriti ja asendati Paroci punaste sandwich-paneelidega. Erepunane fassaad kannab musta kirja «sisustuskaubamaja», paremal maja kohal asub kaupluse sinine nimi koos logoga.

Hoone esinduskülg uuenes, kuid tagakülg säilis kaubamaja arenguruumi silmas pidades endisena -- võimaliku laienemise korral polnud seda otstarbekas muuta.

Tootmiseks mõeldud 9 meetri kõrguse hoone tugev karkass ja katusekonstruktsioonid jäid samaks -- teise korruse laes on näha selle võimsaid katmata talasid. Hoone esimene korrus on 4,2 m ja teine 2,5--3,5 m kõrge.

Tellija soovis hoone maksimaalselt kaubanduspinnana kasutusele võtta, kuid tuletõrje ettekirjutuste järgi tuli hoonele lisada neli välisust koos evakuatsioonitreppidega.

Aatrium on rekonstrueeritud endisest plaaditsehhist, millele lisandus ehituse käigus pärast vastupidavus-

uuringuid teine korrus. Kõrge ühekorruselise tootmishoone sisse paigaldati uus täiesti iseseisev vahelaekonstruktsioon ja uued tugipostid, vana katus sai värske katusekatte. Ka tuli välja ehitada kõik kommunikatsioonid.

Põhiosa hoonest moodustab müügipind, mida vahelagi võimaldas kahekordistada. Teisel korrusel asub klaasist vaheseinaga eraldatud kontor kaupluse vajadusteks ja esimesel korrusel laopind.

Fassaadiküsimuse panime paika koos arhitektiga, et see täidaks ka reklaamiülesannet. Fassaadi punase värvi, treppide paigutuse ja ruumiprogrammi pani paika arhitekt.

Ehitaja jõudis oma tööga valmis tähtajaks. Meil oli temaga tore ja meeldiv koostöö, ehituskvaliteedi eest võiks talle nelja panna.

Ehituskvaliteet oli mõeldud keskmisena, et ehituse ruutmeetri hind jääks koos viimistlusega 3100 kr piiresse.

Sisustuskaubamaja on vana tootmishoone baasil ehitatud kaasaegsete konstruktsioonidega objekt, tootmishoone oli projekteeritud mitteköetavana.

Ehitasime 9 meetri kõrguse hoone sisse armeeritud plaatidest toestustaladega vahelae. Aatriumi ehituses midagi keerulist polnud -- see on lihtne hoone suhteliselt lihtsa viimistlusega, mis ehitati samal ajal projekteeri-

misega.

Enne ehituse algust põhjustas ligi kuuajalise viivituse tellija, kes püüdis ruumiprogrammi lahendada nii, et saavutada müügipinna optimaalne jaotus.

Projekteerimisele kulus veel kuu, samuti jätkus projekteerimine paralleelselt ehitusega -- nii kui joonised saime, läksime järgmisest punktist edasi. Kõik asjad kooskõlastasime tellijaga ja võtsime temalt resolutsiooni.

Tegelik ehitus kestis neli kuud ja kulges tänu heale läbisaamisele tellijaga probleemivabalt ning rahulikult.

Tänu sellele, et hoones oli avatud pinda piisavalt, sai suhteliselt lihtsalt ja kiiresti ehitada.

Hetkel kuum