21. detsember 1998 kell 22:00

Transpordifirmad esitavad klientidele vigaseid tarnetingimusi

Eesti praktikas on ekspedeerijate/vedajate hinnapakkumistes sisalduv tarnetingimus küllalt sageli vigane, tekitades arusaamatusi ja mitmetitõlgendamist.

Üks levinumaid eksimusi on kahest Incotermsi või Combitermsi tarneklauslist koosneva kombinatsiooni kasutamine tarnetingimusena juhtudel, kui pole tegemist uksest ukseni veoga.

- Näide: FCA Loria -- DDU Tallinn.

FCA (free carrier...) klausel tähendab, et müüja on tarnekohustuse täitnud, kui on korraldanud ekspordi- ja ekspordi tolliformaalsused ja andnud kauba üle ostja nimetatud vedajale kokkulepitud kohas või punktis.

DDU (delivered duty unpaid...) klausel tähendab, et müüja on täitnud oma tarnekohustuse, kui on teinud kauba ostjale kättesaadavaks nimetatud kohas impordimaal, kandes sinnani kaubaga seonduvad riskid ja kulud (v.a impordimaksud ja impordi tolli-

formaalsused). Ostja korraldab impordi tolli-

formaalsused.

Tegemist on vastandlike tarneklauslitega. Ekspedeerija on hinnapakkumises tahtnud fikseerida kaks kauba üleandmist: saatjalt vedajale (FCA) ja vedajalt/

ekspedeerijalt saajale (DDU). FCA-DDU kombinatsiooni all on ta pidanud silmas, et kaubad võetakse saatjalt vastu FCA tingimusel. Edasi transporditakse kaubad Eestis asuvale saajale, kusjuures viimane korraldab ise vajalikud impordi- ja tolliformaalsused.

Paraku ei vasta kaupade üleandmine saajale DDU tarneklauslile, sest kaupade veokulusid ja -riske terminaalini ei kanna mitte saatja (nagu DDU klausli kasutamine eeldab), vaid saaja.

Teoreetiliselt võib saaja FCA-DDU tarneklausli puhul veokulude tasumisest ekspedeerijale/vedajale keelduda, sest DDU tarneklausli järgi maksab transpordi eest müüja/saatja. Igal juhul tekitab kõnealune kombinat-

sioon segadust ja arusaamatust igal kliendil, kes seda tarnetingimust lahti püüab mõtestada.

Kahe tarneklausli kombinatsiooni kasutamine tarnetingimusena on tavaliselt tingitud ekspedeerija/

vedaja hinnapakkumise «ratsionaliseerimisest». Sellesse tarnetingimusse üritatakse ebaõnnestunult kokku panna mitut hinnapakkumise rida: pealelaadimis-

koht/lähtepunkt, mahalaadimiskoht/sihtpunkt ja tarnetingimus, märkused tarne kohta.

Eespool näitena toodud tarnetingimus kirjutatakse korrektse hinnapakkumisena järgmiselt:

- pealelaadimiskoht: Loria (Itaalia);

- sihtpunkt: saaja Y, Tallinn;

- tarnetingimus: FCA Loria (Incoterms 1990);

- märkused: impordi tollimise korraldab kauba saaja.

Autor: Ain Kiisler

Hetkel kuum