11. jaanuar 1999 kell 22:00

Telekomi aktsionäride lepe sisaldab eelisostuõiguse sätet

Ostueesõigus ei hõlma juhtu, kui riik müüb aktsiad mõnele investeerimispangale, kes omakorda kohustub aktsiad müüma mõnele finantsinvestorile.

Telia ja Sonera ei saa lepingu järgi omandada üle 49 protsendi aktsiatest enne, kui on möödunud viis aastat lepingu jõustumisest, või päevani, mil riik vähendab oma osalust alla 10 protsendi.

Riigile jääb lepingu järgi vetoõigust andev B-aktsia ehk kuldaktsia. Lepingu lõppemise päeval viis aastat pärast selle jõustumist kaotab riik B-aktsiast tulenevad eriõigused.

Aktsionäride leping näeb ette dividendide väljamaksmist vähemalt 20 protsendi ulatuses netokasumist igal aastal.

Uus aktsionäride leping jõustub pärast Eesti Telekomi restruktureerimist, mille järel riigil on 27,3% Eesti Telekomi aktsiatest ning Telial ja Soneral 49%.

Kõik ülejäänud Telekomi aktsiad peaksid kuuluma IPO käigus kaasatavatele investoritele.

Autor: BNS

Hetkel kuum