4 märts 1999

Tark on osaleda riigikogu valimistel

Äripäev kutsub kõiki oma lugejaid võtma osa pühapäeval toimuvatest riigikogu valimistest. Toimetus toetab nendel valimistel Reformierakonda ja Isamaaliitu.

Mida rohkem ettevõtjaid osaleb riigikogu valimistel, seda ettevõtjasõbralikum Eesti uus parlamendikoosseis tuleb. Äripäeva poolt nädala alguses ettevõtete ja asutuste juhtide ning omanike seas läbiviidud küsitlus näitas, et Reformierakonda ja Isamaaliitu toetab kokku 48% ettevõtjatest.

Järgmine parlament teeb kõigi eelduste kohaselt väga olulisi muudatusi Eesti maksupoliitikas, samuti sõltub uuest riigikogust ja valitsusest see, kui hästi suudetakse kaitsta Eesti ettevõtjate huve liitumisel Euroopa Liiduga.

Kui ettevõtja jätab valimistele minemata, siis ei ole tal pärast ka õigust kritiseerida valitsust ja parlamenti maksude tõstmise pärast. Kõige parem ettevõtjate huvide kaitsja on ettevõtja ise ja sellepärast on tark valimistel osaleda.

Pühapäeval pannakse alus järgneva nelja aasta majanduse arengule Eestis ja selgelt on kujunenud välja kaks vastaspoolt. Keskerakond ja Maarahva erakond on veendunud, et majanduse arengu kiirendamiseks on vaja riigil senisest enam sekkuda majandusprotsessidesse, koguda ettevõtjate ja kodanike käest rohkem raha, et see siis eri huvigruppide vahel laiali jagada.

Reformierakond ja Isamaaliit usaldavad ettevõtjaid ja kodanikke rohkem ning ei pea vajalikuks riigi osatähtsuse suurendamist majanduses. Nende koostööpartneriks parlamendis saavad tõenäoliselt Mõõdukad.

Vale on põhjendada riigikogu valimistest eemalejäämist sellega, et midagi niikuinii ei muutu ja minust ei sõltu, või peljata halba ilma. Mida rohkem selliseid inimesi Eestis on, seda juhuslikum on pühapäeval valitav parlament ja seda väiksemat osa ühiskonnast uus riigikogu esindab.

Samuti ei tohiks valimistele minemata jätta sellepärast, et puudub selge eelistus, kelle poolt valida. Kui on sümpaatsed mitu erakonda, siis tuleks kindlasti hääletada sellise erakonna poolt, kellel on suurem tõenäosus pääseda järgmisesse riigikogusse ehk ületada 5% suurune valimiskünnis. Vastasel korral läheb hääl lihtsalt kaotsi.

Viimaste arvamusuuringute kohaselt ületavad valimiskünnise Reformierakond, Isamaaliit, Mõõdukad, Keskerakond ja Maarahva erakond. Reformierakonna ja Isamaaliidu majandusprogrammid on teistega võrreldes ettevõtjasõbralikumad.

Hetkel kuum