22 märts 1999

Andurid jälgivad ohtlike gaaside leket

- tootja: Siemens Cerberus Division, ?veits

- ühendatavaid andureid: 4+8 või 64

- andurite ühendamise pritsiip: jada või adresseeritud

- keskseade: lihtne või moodulkonstruktsiooniga

- hind: sõltub süsteemist

Gaasi avastamise andureid vajatakse gaasilekke (lahustiaurude) varajaseks avastamiseks kohtades, kus see võib tekitada plahvatusohtlikku segu õhuga, olla mürgine või muul viisil keskkonnale ohtlik. Ohupaigad on gaasiküttel katlamajad, keemiatehased, piirituse- ja õlletehased.

Levinud on püsiseadega kontaktväljundiga andurid, mis reageerivad etteantud gaasikontsentratsioonile. Sellel puuduvad aga eelhoiatus ja gaasi kontsentratsiooni jälgimise võimalus.

Uued seadmed võimaldavad lisaks eelhoiatusele ja häirenivoole programmeerida gaasi kontsentratsiooni taset (seadmega CC 64) ja mõõta pidevalt gaasi kontsentratsiooni õhus (CC 60).

Erinevate gaaside (gaasigruppide) määramiseks on välja töötatud 33 tüüpi andureid, millega saab mõõta vähemalt 100 gaasi kontsentratsiooni.

Andurite hulk ja paigaldus sõltub määratava gaasi omadustest (toksilisus, õhuga segunemise kiirus).

Seadmel on kaht tüüpi keskseadmed. Lihtsal seadmega saab ühendada 4+8 andurit. Hoiatuse- ning häirenivood on võimalik määrata klaviatuuri abil (seadmel CC 64).

Keerulisem keskseade on moodulkonstruktsiooniga, selle adresseeritavate andurite arv võib olla kuni 64. Iga andurirühma kohta on gaasi kontsentratsiooninäidik.

Erinevate gaaside nivoo määramiseks kasutatakse eraldi selle gaasi jaoks toodetud andureid.

Hetkel kuum