24. märts 1999 kell 22:00

Kas dividendide maksmine on õigustatud?

Dividendide maksmine on hea tava, mis annab tunnistust ettevõtte usaldusväärsusest ja aktsionäridele kindlust, et nende investeering on tasuv.

Möödunud aasta eest dividendide maksmist hinnates jääb niisugune mulje, et Normal ei ole kusagile investeerida, ettevõtte tegevuse laiendamine on piiratud, turud ahtad ning ettevõte loobub rahast, millega tal ei ole midagi kasulikumat peale hakata.

See aga teisest vaatenurgast ei olegi konkreetse ettevõtte kohta hea märk. Kui mina oleksin Norma investor, siis parema meelega näeksin, et kasum reinvesteeritakse ning tulevikus toob ta mulle enam tulu.

Omanikul on omaniku õigus. Üks-üheselt ei saa dividendide maksmist hukka mõista. See oleneb ikka väga paljudest asjaoludest. Ja kui ettevõttest võetakse dividendid välja, ei tähenda see, et ettevõttele halba soovitakse. See ongi omaniku eesmärk. See ei tähenda, et ettevõttele vesi peale tõmmatakse. Norma on siiski küllaltki stabiilne ja edukas ettevõte. See on omaniku otsustada, kuidas ta oma raha kasutab, ja kindlasti ei otsusta ükski omanik lühinägelikult. Kindlasti on kaalutud asju pikaajaliselt.

Sellel on kaks poolt. Kas omanik soovib või tal on vaja mingil põhjusel tulu saada. Teisest küljest tuleb vaadata, mis on ettevõtte tegevusele kasulikum -- millal on kasulikum jätta raha ettevõttesse investeeringuteks või välja maksta. Sõltub missuguse hinnaga peab ettevõte raha sisse laenama. Üldjuhul peetakse ikkagi omakapitali kallimaks rahaks. Usun, et Norma saab väljast ressurssi suhteliselt odavalt. Selles suhtes on aktsionäride raha või omakapitali kallim kasutada.

Kui me praegu vaatame intresside langust, võib dividendide kohta öelda -- miks mitte? Kolm kuud tagasi oleks see tundunud ilmse liialdusena.

Kui Norma Grupil on teistest tegevustest kahjumid ja seda üritatakse dividendidega katta, on see omaniku õigus. Ta on ettevõttesse palju raha paigutanud.

Normal oli Eesti keskmisest ettevõttest tunduvalt parem aasta. Kas viimase aasta käiberentaablus oli üle 10%. Muidugi, kui ettevõttes teenitud kasumit ei õnnestu sedavõrd hästi käima panna ja see omakorda toob kaasa kapitali tootlikkuse languse, siis on loomulikult dividendide maksmine õigustatud.

Ma usun, et see on juhtkonna poolt põhjalikult läbi kaalutud otsus ja et omanikud on seal heaperemehelikud -- siis ma midagi negatiivset dividendide maksmises küll ei näe. Kui rahavood on hästi hoitud, siis ma ei näe siin probleeme.

Eelkõige peab kapitali tootlikkust kindlustama, kui seda ei ole, siis teenitud raha omanikele maksma, et need saaks ise omakorda parematesse kohtadesse investeerida.

Hetkel kuum