12. aprill 1999 kell 22:00

Pakivedajad hoiavad omavastutuse väikese

Eesti Post ja Cargobus kaotasid oma klientide üle 7000 krooni maksva kauba. Neil oli õigus piirduda 500kroonise hüvitisega -- Eesti Post nii tegigi, Cargobus hüvitas oma kliendile kaubakahjust üle poole.

Paar kuud tagasi sai arvutifirma ELKO Reval turundusjuht Raido Pae kliendilt soovituse kasutada Eesti Posti kaubaveoteenust. Esimesel kontaktil tunti Eesti Postist huvi, kas ELKO Revalil on Eesti Postiga veoleping. Kuna lepingut polnud, soovis Eesti Post ELKO Revalilt garantiikirja. Pärast garantiikirja saamist lepingust rohkem ei räägitud. Seega ei sõlmitud lepingut kauba väärtustamise (Eesti Posti kaubakindlustamise lisateenus, mis lisab veotariifile 2% kauba avaldatud väärtusest) kohta.

12. märtsil saatis ELKO Reval kliendile Eesti Postiga kaks Sony monitori väärtusega 7022 krooni/tk. Kolm päeva hiljem helistati hommikul Eesti Postist ELKO Revalisse ja küsiti arvutifirma saadetud pakkide väärtuse kohta, midagi rohkem täpsustamata. Alles õhtuks õnnestus Raido Pael välja uurida, et üks Sony monitor on transpordi käigus Eesti Posti autost varastatud.

Eesti Post on ELKO Revalile teatanud, et kuna kaup polnud väärtustatud, näeb Eesti Posti veoteenuse juhend saadetise kaotsiminekul ette vaid 500kroonise hüvituse. Raido Pae on nõutu: veoteenuse ostmisel puudus tal info kauba väärtusmaksu kohta ning nüüd on tal 7000kroonisest monitorist järel vaid 500 krooni.

Harju Kose väike õmblusfirma PIU Tekstiil saatis Cargobusiga Tallinnast Pärnusse kuus pakki lahtilõigatud kangatükkide ja õmbluslukkudega. Pärnusse jõudis viis pakki. Nagu Eesti Post peab ka Cargobus tavareeglite järgi maksimaalselt 500kroonist kahjuhüvitust maksma. PIU Tekstiil hindas aga oma kadunud paki sisu väärtust 8000 krooni suuruseks ja taotles Cargobusilt suuremat hüvitust. Kokkuleppele jõuti 4500kroonises hüvitussummas.

«Pakk läks kaotsi, kuid me ei pea ennast petetuks ja oleme rahul,» hindab PIU Tekstiili tegevdirektor Andres Lutsar Cargobusi valmidust maksta suuremat hüvitust, kuigi lepingu järgi oli tal õigus piirduda 500 krooniga.

Indrek Oolup, Eesti Posti projektijuht: Üritame teiste vahenditega seda kõike hüvitada -- anname kliendile edaspidi hinnasoodustust.

Raido Pae, ELKO Revali turundusjuht: Kui meie veomaht jääb samaks, kulub meil ca 20 aastat, et hinnasoodustustega varastatud monitor tagasi teenida.

Meie tavakord näeb ette, et kui klient oma kaupa ei väärtusta ehk ei kindlusta, siis on maksimaalne hüvituspiir 500 krooni. Müügiesindajatele, kes sõlmivad lepinguid, on öeldud, et klienti tuleb teavitada kõigist tingimustest. Kuid ma ei või pead anda, et inimene, kellega ELKO Reval suhtles, mainis kauba väärtustamise võimalust.

Me ei määra hüvitisi vastupidiselt oma reeglitele. Üritame hüvitada teiste vahenditega -- anname edaspidi hinnasoodustusi.

Tavareeglite järgi on Cargobusile kliendilepingus ettenähtud omavastutus 500 krooni. Pidasime võimalikuks peale 500 krooni PIU Tekstiilile veel 4000 krooni hüvitada.

Kliendil on võimalik saada suuremat hüvitust kui 500 krooni, kuid ta ei pruugi seda saada. Iga kahjujuhtu vaatame eraldi ja peame kliendiga läbirääkimisi, sest alati pole võimalik meie süüd tõestada. Kui klient tahab kahjujuhtumi korral täishüvitises kindel olla, peab ta tegema veosekindlustuse.

Hetkel kuum