19. aprill 1999 kell 22:00

Küsimused turvasüsteemi ostul

Turvasüsteemiga kaasnevad lisaväärtused, mida tihti ei osata alguses hinnata.

Tellija -- hilisem kasutaja -- võrdleb turvasüsteemide pakkumisi esmalt maksumuse ja seadmete koguse alusel. Muidugi oleneb pakkumise sisu ka hinnapäringus esitatud küsimustest.

Siinkohal mõned juhised, mida peaks kasutaja hinnapäringu koostamisel/pakkumise hindamisel arvestama:

- püüdke välja selgitada, kui usaldusväärne on pakutavate seadmete tootja, kust on seadmed pärit ja millised on nende garantiitingimused;

- uurige, milline on turvatehnika paigaldusfirma töökogemus, tema kvaliteedisüsteem, soovitajad (eelmiste objektide kasutajate arvamus), milliste mehitatud valvet pakkuvate firmade ja kindlustusfirmadega on tal koostöö;

- kui hoonesse on rajatud tehnovõrk, mida võiks turvasüsteemide kaudu juhtida (valgustus, ventilatsioon jms), tasub küsida, kas turvasüsteemil on selleks võimalused olemas.

Uuemate valvesüsteemide keskseadmed on disainitud hoone tehnovõrkudega koostööd arvestades ja seejuures ei kajastu see märgatavalt nende maksumuses. Seetõttu küsige:

- millised on turvasüsteemi hilisemad laiendamisvõimalused ja nende maksumus;

- kas paigaldusfirma pakub ka süsteemide ööpäevaringset hooldusteenust;

- milline on hooldusmeeskonna reageerimisaeg;

- kas on võimalik saada turvasüsteemi puudutavates küsimustes nõuannet, helistades suvalisel ajal paigaldusfirma klienditelefonile;

- kas hinnapakkumine sisaldab turvasüsteemi projektdokumentatsiooni ja kasutajakoolitust.

Väga oluline on ettevõttele sobiva turvasüsteemi lahenduse leidmine. Mugavus ja kasutajasõbralikkus ei pruugi alati tähendada kalleid seadmeid.

Arvatavasti kaasneb eelnevaga seoses alguses rohkem lugemist ja mõtlemist, aga hiljem vähem kulutusi ja rohkem rahulolu.

Autor: Indrek Reili

Hetkel kuum