25. aprill 1999 kell 22:00

Viis rentnikku tahavad Tallinna Keskturult eritingimusi

Turu pikaajalised rentnikud OÜ Abring, AS Dzebeti, OÜ Hansu-Poeg, OÜ Lepla Kaubandus ja OÜ Vivalock saatsid Tallinna linnapeale Peeter Lepale ja volikogu esimehele Edgar Savisaarele kirja, milles soovivad endale kui turu tegevusse palju investeerinud firmadele eritingimusi.

Viis firmat teevad 7. aprilliga dateeritud kirjas linnale ettepaneku sõlmida nende poolt Keskturu haldamiseks loodud aktsiaseltsiga vähemalt kümneaastane rendileping, millega nad kindlustavad turu säilimise.

Rentnikud lubavad tagada aastas kaks miljonit krooni renditulu linnale ja olemasoleva investeeringuprogrammi täitmise.

Ka lubab loodav firma säilitada või suurendada müügikohtade arvu ja säilitada teiste rentnikega sõlmitud lepingud.

Rentnikud märgivad kirjas, et pärast volikogu otsust müüa Keskturu aktsiad on ilmselge «teatud jõudude» püüe nurjata turu müümine turul kaua tegutsevatele ja selle arengusse «suuri» investeeringuid teinud firmadele.

Kirja kohaselt on allakirjutanud viis firmat investeerinud aasta jooksul Keskturu arengusse 16 miljonit krooni. Nad lubavad investeerida turu arengusse veel 20 miljonit krooni ja muuta see tänapäeva nõuete kohaseks kauplemiskohaks.

Rentnikud leiavad, et turu müümisel neid mitte eelistades mängib linn turu kätte jõududele, kelle eesmärk on turu likvideerimine.

Autor: BNS

Hetkel kuum