Tiit Elenurm • 9. mai 1999 kell 22:00

Alluva motiveerimine

Alluvate motiveerimisel tasub silmas pidada Abraham Maslow' klassikalist vajaduste hierarhia põhimõtet:

- piitsa ja prääniku põhimõte annab tulemusi, kui inimese peamiseks püüdluseks on esmaste füsioloogiliste vajaduste rahuldamine;

- turvalisusvajadust saame motiveerimisel arvestada täpse tööjaotuse ja kindlate reeglite kehtestamisega;

- kuuluvus- ja sotsiaalsetele vajadustele orienteeritud inimest motiveerivad head suhted kolleegidega ja allüksust või tervet firmat hõlmav meie-tunne;

- tunnustusele orienteeritud inimest paneb liikuma võistlus ning soov teistest parem olla;

- eneseteostusele orienteeritud inimest motiveerivad enesearendamise võimalused ja uute loovate ülesannete täitmine.

Aga raha? Raha on tegelikult vahend, mida saab kasutada vajaduste rahuldamiseks.

Rahal on vajadustest sõltuvalt erinev motiveeriv tähendus.

Hetkel kuum