Tiit Elner • 1. juuni 1999 kell 22:00

Ühispank esitas vastuhagi

Eesti Ühispanka esindav advokaat Üllar Talviste ütles Tallinna linnakohtus vastuhagi sisu kokku võttes, et leping, millega A.O. Imbi omandas 1995. aastal Läti firmalt Erkers 3,26 miljoni USD suuruse nõude, on tühine, sest Erkersi poolt alla kirjutanud tegevdirektoril Nonna Morkovkinal ei olnud selleks volitusi. See välistab tema sõnul põhihagi ehk Imbi nõude Ühispanga vastu. Kuna vastuhagi avaldusele ei olnud lisatud kõiki nõutavaid dokumente, määras kohtunik Reet Leetmaa tähtaja dokumentide esitamiseks.

«Vastuhagi esitamine on protsessi venitamine,» ütles Imbi esindaja advokaat Kalev Bachmann, kinnitades nõude omandamise seaduslikkust. Bachmann ütles BNSile, et vastuhagi ebakorrektne vormistamine näitab panga meeleheidet, sest neil puuduvad tugevad juriidilised argumendid. Panka esindanud tippadvokaadid jätsid vastuhagiga koos esitamata seaduses nõutud panga registrikaardi tõestatud koopia ja esitasid kohtule dokumendi, kus Morkovkinast oli saanud Markovkina.

Protsessi kaasatud sihtasutuse VEB esindaja advokaat Mare Lust ütles, et nad ei venita protsessi, vaid on alles äsja saanud Läti ettevõtteregistrilt teatise, et Erkersi nimel lepingu sõlminud Morkovkina ei ole seal kantud registrisse ettevõtte juhtorgani liikmena.

Panga esindajad üritasid vaidlustada ka Erkersit kohtus esindava advokaadi volitusi. «Randevuu ümber puu,» ütles kohtunik Leetmaa kohtusaalis toimuva väitluse kohta.

Kohtunik määras järgmise istungi ajaks 2. novembri. Vahepeal üritab kohus kontakteeruda firma Erkers esindajatega, et kaasata neid vastuhagi arutamisse.

Imbi nõudes Ühispanga vastu on tegu algselt Läti firma Erkers nõudega kunagise Balti Ühispanga (UBB) vastu seoses NSV Liidu Välismajanduspanka (VEB) kinni jäänud dollaritega. Imbi omandas nõude Läti firmalt 1995. a jaanuaris. Pankade liitmisel läksid UBB kohustused üle Põhja-Eesti Pangale ja sellelt Ühispangale. Riigikogu otsusega loodi 1993. a VEB-fond, millesse koondati Eesti pankade nõuded Vene pangas külmutatud kontode kohta, kreeditorid said reaalse katteta fondi sertifikaadid. Eesti Panga president Vahur Kraft on öelnud, et Venemaale jäänud raha osas ei saa võlanõudeid Eesti pankade vastu pöörata ning raha tagasisaamine sõltub riikidevahelisest kokkuleppest.

Sihtasutuse VEB (varem VEB-fond) juhatuse liige Vladimir Mihhailov kinnitas, et Kolbakov on üritanud teha tasaarveldust Painküla tärklisetehase 45 mln kroonise võlaga VEBile ja samas suurusjärgus nõudega VEB-fondi ja Ühispanga vastu. Mihhailovi väitel ei olnud Vene pank tasaarveldusega nõus.

Hetkel kuum