Väinu Rozental • 7. juuni 1999 kell 22:00

ERA Panga pankrot selge

Kohus tuvastas, et ERA Pank on maksejõuetu 1998. a oktoobrist. Panga esitatud tõendid ja väited oma majandusliku olukorra kohta pole veennud, et panga maksevõime võrreldes moratooriumi väljakuulutamise ajaga oleks paranenud ja andnud alust pankrotiavaldus rahuldamata jätta, ütleb kohtuotsus.

Vastavalt ajutise pankrotihalduri Urmas Trossi aruandele ületavad ERA Panga kohustused varalise katte 10. mai seisuga 42,3 miljoni krooni ulatuses. Halduri hinnangul on ERA Pangal vara 306 miljoni krooni eest ning kohustusi 26. aprilli seisuga kokku 348,3 miljoni krooni eest.

ERA Panga esindaja, vandeadvokaat Aivar Pilv kinnitas, et nad esitavad kindlasti apellatsioonkaebuse. «Leiame, et kohus on teatud seisukohtadele andnud väga vaieldava hinnangu,» põhjendas Pilv. «Kohtuotsuse põhjendamisel domineerivad ilmselgelt teise poole seisukohad.»

Näiteks pole kohus Pilve sõnul piisavat tähelepanu pööranud kohtus tunnistajana esinenud audiitorfirma KPMG Estonia audiitori ütlustele, mis kinnitavad ERA Panga tellitud audiitorfirma Rödl ja Partnerid ASi arvamust omakapitali suurendamise võimalustest.

Tartu linnakohus nimetas eile ERA Panga pankrotihalduriteks Urmas Trossi ja Jaak Annuse. Võlausaldajate esimene üldkoosolek on 30. juunil. Võlausaldajail tuleb kahe kuu jooksul pärast pankrotiotsuse ilmumist Eesti Päevalehes ja Riigi Teataja Lisas teatada pankrotihalduritele oma nõuetest ERA Panga vastu.

Hetkel kuum