16 juuni 1999

Keskturu ostjad annavad lubadusi

Täna otsustab Tallinna linnavolikogu Turukaubanduse OÜ pakkumise nõuetele vastavuse kinnitamise. Leping sõlmitakse pärast volikogu otsust ja see sisaldab turu tegevuse pikaajalise jätkamise nõuet.

Ettevõtte juhtkond lubab välja ehitada turu ventilatsiooni- ja kanalisatsioonisüsteemid, vahetada välja vanad putkad, ehitada paviljoni teisele korrusele kaubanduskeskuse. Investeeringute üldsumma on 20 miljonit krooni, raha garanteerib Ühispank.

Turukaubanduse OÜ-l on kavas müügipindu hakata rentima praeguse hinnaga, ent juurde tuleb prügi-, valve- ja veetasu. Praegu võtab Keskturg välimüüjatelt renti 25--30 krooni meetrilt, sisemüüj©atelt rohkem. Kui palju pikaajalised rentnikud allrentnikelt tasu nõuavad, ei soovinud pooled kommenteerida.

Turukaubanduse ASi esindajad Astrid Kosareva OÜst Lepla Kaubandus ja Tiiu Serka OÜst Abring põhjendasid äriidee kasumlikkust sellega, et kauplemistingimuste paranedes suureneb müügipind ja seega ka käive.

Eilsel pressibriifingul kinnitas Keskturu direktor Margus Kuustik, et turul ei ole mingit pistmist poliitiliste jõudude huvide ega maffiaga.

Siiski väitis üks tundmatuks jääda sooviv kaupleja, et maksab iga kuu lisaks rendile ligi 4000 krooni selle eest, et ta saaks turul müügitegevust jätkata. Rent moodustab kogutasust vaid ligi kuuendiku.

Anonüümseks jääda soovinud kaupleja sõnul on ta maksmisega mõnikord hilinenud, kuid sellepärast teda ähvardatud ei ole, küll aga võlga meelde tuletatud. Lisatasu suuruse määras kaupleja sõnul Keskturu finantsdirektor Vadim Poli?t?uk.

Pikaajaliste rendilepingute sõlmimiseks pöördus Keskturu juhtkond kirjaga linnavalitsusse 1997. a juulis, kus kiideti ettepanek heaks. Rendilepingute sõlmimine oli Kuustiku sõnul vajalik investeeringute leidmiseks, sest linna eelarvest raha turumajanduseks ette nähtud ei ole ning ise investeerida ei jõutud. Turu edasist tegevust hakkab kontrollima linnavalitsuse määratud allasutus.

Keskturu müügi vastu on esitanud protesti Tallinna volikogu opositsioon.

Keskturu käive oli mullu 1,6 miljonit krooni, tänavu on ettevõte kasumis, eelmisel aastal oli Keskturu kahjum ligi miljon krooni.

Autor: Anu Jürisson

Hetkel kuum