15. august 1999 kell 22:00

Kohus arestis sadama eksjuhi Tarmo Rubeni vara

Kohus andis välja määruse arestida majandusministeeriumi endise asekantsleri ning Tallinna Sadama nõukogu endise esimehe Tarmo Rubeni vara, et tagada hagi, mille esitasid tema vastu ERA Panga pankrotihaldurid Urmas Tross ja Jaak Annus, kirjutas Postimees.

Esmaspäeval esitatud nõude suuruseks on 5 163 437 krooni ja 50 senti.

«Kohus lasi arestida Rubeni vara hagi hinda arvestades,» ütles Tartu linnakohtu kohtuniku Kersti Kerstna-Vaksi sekretär Postimehele. Seega peavad täiturid arestima ligi 5,2 miljoni krooni eest Rubeni vara tema elukohas Tallinnas Kakumäel Ahvena tee 2a.

Arestitud vara kirjutatakse vastavasse registrisse üles ja selle müümise või võõrandamise kohta tehakse keelumärge. Arestimise ajal kinnitab vara hoidja allkirjaga oma teadlikkust sellest, et teda võidakse karistada kriminaalkorras.

Kuupäeva, millal pankrotihaldurite hagi Tartu linnakohtus arutusele tuleb, polnud laupäevaks veel teada. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku järgi peab enne kohtuistungi aja määramist saama hagi materjalid kätte ka Ruben ise ehk siis kostja. Seejärel peab kostja määratud tähtaja jooksul teatama, kas ta tunnistab hagi, ja juhul kui ta seda ei tunnista, teatama, millised on tema vastuväited, märkis Postimees.

Kogu protseduur peaks kohtu asjaajamist tundvate isikute sõnul kestma üle kuu. Pärast seda määrab kohtunik kindlaks protsessi avaistungi aja.

Ruben ise ei soovinud Postimehele vara arestimist kommenteerida.

Autor: BNS

Hetkel kuum