18. august 1999 kell 22:00

Mobiil vähendab liikluse turvalisust

Auto- ja turismiklubide katusorganisatsiooni Alliance Internationale de Tourisme (AIT) tellimusel viis Bremeni Ülikool Saksamaal läbi uurimuse. Sellest osavõtjad sooritasid Bremeni ümbruses 20minutilisi 15 kilomeetri pikkusi testsõite, algul ilma mobiiltelefonita. Videokaamera salvestas autojuhi tegevuse ja liikluses toimuva. Testsõitjad tegid sõidu jooksul keskmiselt ainult ühe vea.

Teisel testiringil oli auto varustatud nn «käed vabad» süsteemiga -- häälekõvendaja ja mikrofoniga pea kõrgusel -- juhi mõlemad käed jäid enamasti roolile. Juht pidi mobiiltelefoniga rääkides lahendama mõningaid lihtsaid ülesandeid (loetlema numbrite rea tagurpidi, liitma kahekohalisi numbreid jms). Registreeriti kuus kontsentratsiooniviga: juht reageeris küll õigesti, kuid mitte piisavalt põhjalikult, näiteks pidurdas liiga hilja. Jämedaid sõiduvigu (stopp-märgi eiramine) oli juba kolm korda rohkem.

Kolmanda sõidu ajal selgus, et rääkimine mobiiltelefoniga kõrva juures toob kõige halvema tulemuse. Keskmiselt registreeriti sõidu ajal 15 ebakindlat olukorda ja üle kuue jämeda sõiduvea. Ka sõidu ajal telefoni teel antud ülesanded lahendati tihti valesti. Seega võib kontsentreerumata tähtsaid küsimusi lahendades kergesti äri ära rikkuda.

«Käed vabad» süsteemi kasutamine aitab autos ainult natuke. Kui juhi käed ka on roolil, siis aju on telefoniga kõneldes ikka samamoodi koormatud. Võimalik on ka mobiiltelefoniga sõidu ajal rääkimine ära keelata, nagu seda on tehtud Itaalias, Hispaanias, Portugalis, ?veitsis ja Lätis. Selle vastu kõneleb kolm argumenti: puudub edutõotav kontrollsüsteem, igal ajahetkel kättesaadav olla on paljudele meist lausa hädavajadus, käepärast oleva telefoniga võib hädavajadusel endale või kellelegi teisele kiiresti vajalikku abi kutsuda.

Kuid sõidu ajal mobiiltelefoni kasutamisel tuleks tähele panna:

- Kriitilistes situatsioonides, mis nõuavad juhi täit tähelepanu, peab mobiiltelefoni kasutamine autos sõidu ajal olema tabu. Seda ennekõike tiheda liikluse korral (linnatänavatel, ristmikel), suurel kiirusel, libeda tee või halva nähtavuse korral.

- Juhul kui sellises situatsioonis autosse helistatakse, ärge võtke kõnet vastu. Telefoni võiks programmeerida nii, et kõne suunduks pärast teatud arvu helinaid kõneposti. Seejärel saab autojuht sobivas kohas peatuda ja kuulata sõnumeid. Vajadusel saab ise tagasi helistada.

Kuidas käituda, kui kõne on vastu võetud ja seejärel muutub liiklussituatsioon või kõneluse teema kriitiliseks? Mõistlik on teatada tagasihelistamisest, kõne lõpetada, leida sobiv koht peatumiseks, helistada tagasi ja kõnelust jätkata. Ärge laske endale peale sundida kõneluste teemat, mis nõuab suurt kontsentreerumist. Peatuge, helistage ise tagasi või laske endale helistada. Kas üldse peaks autot juhtides välja helistama? Seda võiks teha, kuid ainult «käed vabad» süsteemiga, kui kõik ümberringi klapib -- mõõdukas kiirus, hõre liiklus, hea nähtavus ja soodsad ilmaolud.

Autor: Aivo Kuldmäe

Hetkel kuum