6. september 1999 kell 22:00

Miks Keskerakond ei soovi korraldada avalikku konkurssi?

Selles küsimuses puudub mul igasugune informatsioon, et saaksin üldse kaasa rääkida. See, mida ajalehest loen, ei tarvitse veel olla see, mis tegelikkuses on. Seda on minu pikaajaline elukogemus õpetanud.

On muidugi imeilus, kui keegi teab, et Keskerakond ei taha korraldada konkurssi. Mina Keskerakonna juhatuse liikmena seda ei tea. Kui teie teate, siis on mul heameel, et teate midagi rohkemat kui mina, kuid mul on siiski küsimus, kas te seda päris kompetentselt teate. Seadus kahtlemata võimaldab neid asju ka teisiti lahendada. Kas Viru väljaku puhul teisiti lahendamine on otstarbekas või mitte, tuleb veel arutada.

SRV Development tegi linnavaraametile taotluse hoonestusõiguse saamiseks, mille alusel ka amet vastava eelnõu linnavalitsusele koostas. Seda, kas ka tegelikkuses saab hoonestusõiguse üks pakkuja, peab otsustama linnavalitsus.

On oluline, et Viru väljaku hoonestamine kiiresti käivituks. Linnapea Peeter Lepp on samal seisukohal.

Viru väljaku hoonestusõiguse saamiseks oleks võinud taotluse esitada sarnaselt SRV gruppi kuuluvale Astlandale ka iga teine kinnisvarafirma. Linnavaraametil pole õigust taotlusele vastamisest keelduda, nagu tal pole õigust linnavalitsuse eest otsuseid langetada.

Viru väljaku detailplaneering on kinnitatud ja hoonestamine tuleb käivitada. Hoonestusõiguse saaja valikul on võimalikud kõik variandid, ka avalik konkurss. Lõpliku otsuse teeb siiski volikogu (BNS 03.09.1999).

See on teil jälle vale lähenemine. Erakond üksi ei algata mingit eelnõud. Linnavalitsuse ametid valmistavad eelnõu ette ja siis läheb see linnavalitsuse istungile.

Mäletan, kui seda planeeringut tehti. Sealt jookseb paralleelselt ka Hotelli Viru maa ja mina kui ehitusinsener, olles vaadanud seda detailplaneeringut, leian, et seda maa-ala on väga raske hoonestada hotellile kuuluvast maast eraldi. Detailplaneering on tehtud kogu Viru väljaku kohta ja kui maavaldajad on erinevad, siis tuleb hoonestamisega raskusi. Parem, kui seda teeks üks valdaja. Teoreetiliselt on muidugi võimalik, et teevad erinevad firmad.

See, et Keskerakond on mingi eelnõu teinud, on jälle tendentslik lähenemine nagu ikka pressile kombeks.

Olen linnavalitsuses töötanud ja tean, kuidas seal asjad käivad, niisiis Peeter Lepa väite kohta, et tema ei tea eelnõust midagi, ütlen, et kõik taolised otsused arutatakse läbi juhtkonna nõupidamistel. Ükski abilinnapea ei hakka enne valmistama ette ühtegi eelnõu, kui seda pole linnavalitsuse juhtkonnas läbi arutatud.

Lepa teadmatus on tõenäoliselt põhjustatud sellest, et ajakirjanduses tõusis selle teema vastu kõrgendatud huvi. Väga mugav oli öelda, et ma veel ei tea.

Hetkel kuum