Väinu Rozental • 23. september 1999 kell 22:00

Haldurid sundisid Bergmanni vanduma

Enne vande andmist esitas Bergmann kohtule nimekirja viie eelmisel aastal enda sooritatud tehingu kohta, mis ei kajastunud ERA Panga juhatuse 15. juunil antud võlgnikuvandes. Bergmann ütles kohtus, et panga juhatus ei olnud neist tehingutest teadlik.

Pankrotihaldur Urmas Trossi andmeil ületab viie hiljem ilmsiks tulnud tehingu kogumaht panga kohustusi rohkem kui 170 mln krooni võrra, näiteks kohustus ERA Pank ostma offshore-firmadelt Hesford Ltd ja Norton Corporation mõlemalt 1,5 mln EVEA Panga aktsiat. Ühe tehingu kohaselt kohustus ERA Pank ostma ASilt Pro Invest 739 300 Polaris-Vara aktsiat. Bergmanni esitatud lisa sisaldab tehingut, millega ERA Pank müüs suurema osa endale kuulunud ASi Barclay Kinnisvarafond aktsiatest OÜ-le Barclay Kinnisvara. Lisana on välja toodud ERA Panga aktsionäride üldkoosoleku kurikuulus protokoll, millega kustutati teiste hulgas Tarmo Rubeni ligi 5 mln krooni suurune võlg.

Pankrotihaldur Jaak Annuse sõnul on äriühingu nõukogu liikme vande andmine erandlik. «Tahtsime panna piiri sellele, et ei ilmuks välja üha uusi dokumente sõlmitud tehingute kohta,» põhjendas Annus. «Meil on tekkinud kahtlus, kas dokumendid, mis kannavad vaid Bergmanni allkirja, on ikka sõlmitud dateeritud kuupäeval.»

Kui ilmneb, et dokumendid on sõlmitud õigel ajal, on Bergmann tõmmanud alt juhatust, kes vastutab äriühingu tegevuse eest. Kui ilmneb, et dokumendid on fabritseeritud hiljem, saab tehinguid pidada katseks viia pankrotivara välja. «Kui pärast võlgnikuvande andmist lisandub järjekordseid dokumente, on tegemist kohtus valeandmete andmisega,» ütles Annus ja lisas, et see võib kaasa tuua seadusest tulenevaid tagajärgi.

Urmas Tross esitas eile kohtule taotluse kohaldada ERA Panga nõukogu ja juhatuse liikmete suhtes ärikeeld. Ärikeeld keelab äriühingu võtmeisikutel, kelle ebakompetentne tegevus on põhjustanud ettevõtte pankroti, olema pankrotimenetluse lõpuni ettevõtja ning osalema teiste äriühingute nõukogudes ja juhatustes.

Trossi sõnul kattuvad ERA Panga ja tema tütar- ning sidusettevõtete omanikud ja juhtkond olulises ulatuses. Bergmann on ühtlasi Barclay Kinnisvarafondi juhataja ja Polaris-Vara nõukogu liige.

ERA Panga juhatuse esimees Jaak Kiiker on Polaris-Vara nõukogu liige ja Barclay Kinnisvarafondi prokurist. Polaris-Vara juhatusse kuuluvad ERA Panga nõukogu liige Martin Kuusik ja ERA Panga juhatuse liige Peep Akkel, kes on ühtlasi Polaris-Elu juhatuse liige. Barclay Kinnisvarafondi nõukogus istuvad Kuusik ja ERA Panga nõukogu liige Helve Ulmas.

Tartu linnakohus andis vastaspoolele ärikeelu taotlusega tutvumiseks ja vastuväidete esitamiseks nädal aega.

Hetkel kuum