26. oktoober 1999 kell 22:00

Eramuomaniku võimalused vabaneda heitveest

Üldjuhul saab puhtast tarbeveest alati reovesi, mis tuleb loodusesse tagasi juhtida. Et mitte keskkonda reostada, tuleb reovesi eelnevalt puhastada.

Heitveeprobleemid on aktuaalsed paljudes linnades ja asulates, sh ka Tallinnas. Tsentraalse kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhastusseadmetega linnades ja asulates on olukord lihtsam -- reovesi tuleb sinna juhtida. Tallinnas on suured linnaosad ja piirkonnad kanalisatsioonivõrguga hõlmatud, kuid on ka piirkondi, kus kanalisatsioonivõrk puudub. Ajalooliselt on sellisteks piirkondadeks kujunenud Nõmme, Lilleküla, Mähe jt, kus individuaalelamud on ehitatud aastakümneid tagasi.

Julgen arvata, et enamik eeltoodud piirkondade eramajaomanikke on üritanud senini kuidagi toime tulla. Üldjuhul on maja juures imbkaev, kust reovesi imbub pinnasesse. Samuti lastakse reovesi tänavaäärsetesse kraavidesse ja sademekanalisatsiooni. Tagajärjeks on reostunud põhjavesi ja haisvad kraavid. Parimal juhul on välja ehitatud reovee kogumiskaevud.

Üldjuhul on reoveekäitluseks mitmeid võimalusi, alljärgnevalt neist mõned:

- ehitada välja korralik reoveekogumiskaev (maksumus koos paigaldusega ligikaudu 30 000 krooni).

Arvestama peab aga asjaoluga, et kogumiskaevust tuleb reovesi kord nädala-kahe tagant välja vedada ja pidevalt jälgida kaevu täitumist. Inimese kohta tekib reovett olenevalt veekasutuse eripärast keskmiselt 100--250 liitrit ööpäevas.

Erinevad firmad ja «mustad tegijad» võtavad väljaveoteenuse eest suhteliselt kopsakat tasu. Ametlikult tellitud väljaveo kulud ühes aastas on kindlasti neljakohalise kroonisummaga mõõdetavad.

Ilmselt ei lähe see teenus ka tulevikus odavamaks, pigem vastupidi. Ka ei pruugi kogumiskaevust väljaveetav reovesi sattuda alati linna kanalisatsioonivõrku või puhastusseadmetesse.

- rajada kanalisatsioonitorustik lähima tsentraaltrassini. Lahendus on arukas ja mugav, ainult kallis.

Kanalisatsioonitorustike rajamise maksumus koos materjalide ja tööga on orienteeruvalt 1000 krooni trassi meetri kohta. Lisaks tuleb kanalisatsioonivaldajale tasuda edaspidi pidevalt selle eest, et oma reovett tema võrku juhtida.

- osta ning paigaldada majale täisbioloogiline reoveepuhasti. Täisbioloogilise reoveepuhasti läbinud reovesi saab niivõrd puhtaks, et selle võib vabalt loodusesse juhtida. Võrreldes algreostusega on puhastatud vesi üle 90% puhtam, see ei ohusta loodust.

Täisbioloogiline reoveepuhasti on mitu korda efektiivsem kui reovee mehaaniline puhastamine ja immutamine. Täisbioloogilise kompaktpuhasti hinnad algavad 50 000 kroonist. Puhastis kasutatav tehnoloogia on modernne ning väikese ekspluatatsioonikuluga. See on kaasaegne lahendusvariant ning mujal maailmas laialt kasutatav. Täisbioloogilise reoveepuhasti võib paigaldada ühisena mitmele majale või majagrupile. Samuti sobib selline lahendus uutele elamupiirkondadele.

- jätkata senikasutatud tegevust, st tegevusetust. Reovesi satub lihtsalt krundil olevasse imbkaevu või aiaäärsesse kraavi. Mingit tõsiseltvõetavat reoveekäitlust ega puhastust ei toimu, lihtsalt rikutakse koduümbruse loodust.

Vt. ka Biopuhasti paigaldusvõimalused

Autor: Mait Põldemaa

Hetkel kuum