9. detsember 1999 kell 22:00

Sõiduauto rentimine on vastutus

- Tellimusi võetakse vastu kindlale autogrupile, mitte kindlale automudelile.

- Päeva hind kehtib 24 tunniks rendihetkest. Juhul kui rendiperiood läheb üle rohkem kui 59 minutit, arvestatakse üldjuhul juurde lisapäev.

- Soovides rentida sõidukit pikemaks ajaks soodsa hinnaga, küsige pikaajalise rendi hindu.

- Renditud sõiduki või selle osade vigastuste, ka tulekahju ja klaaside purunemise või varguse korral kannab rentija täielikku materiaalset vastutust, ka siis, kui ta ei ole süüdi.

- Makstes täiendavat tasu, on võimalik vähendada rentija omavastutust.

- Väikese lisatasu eest saab kindlustada rendiautos sõitnud reisijad.

- Juhitunnistus peab olema Eestis kehtiv ja üldjuhul nõutakse vähemalt kaheaastast juhistaazhi.

- Lisatasu eest saab suuremates firmades rentida väikelaste istet, suusaraami ja pakiraami.

- Sõit väljapoole Balti riike on reguleeritud erikokkulepetega.

- Õnnetusjuhtumi, rendiauto kahjustuse, inimvigastuse, rendisõiduki ärandamise või selle osade varguse korral on rentija kohustatud koheselt teavitama juhtunust politseid ning rendileandjat ning esitama seletuskirja 24 tunni jooksul.

- Rendisõiduki ärandamise korral on rentija kohustatud rendifirmale esitama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse.

Hetkel kuum