12. detsember 1999 kell 22:00

Tubakaaktsiis euroopalikuks

Valitsusele, mille koosseisus tegutseb Reformierakond, on üsna lootustandev pakkuda välja üks konkreetne maksusüsteemi reformimise idee. Jutt tuleb tubakaaktsiisist, mille puhul on Eesti viimaste aastate praktika järjekindlalt tõestanud kehtiva süsteemi ebaotstarbekust.

Praegu kehtiv tubakaaktsiis maksustab kummalisel kombel proportsionaalselt kõige rohkem madalaimasse hinnaklassi kuuluvaid tubakatooteid. Näiteks moodustab aktsiis enam kui 50% madalaimasse hinnaklassi kuuluvate sigarettide keskmisest jaehinnast. Selles hinnasegmendis on liidriks sigaretimark Priima. Legaalsest koguturust moodustavad Priima tarbijad 4%.

Tegelikkuses on selle margi turuosa vähemalt kaks korda suurem, ülejäänud müügikogused tulevad mustalt turult, kus sigaretipaki keskmine hind on ostja jaoks madalam kui kehtiv viiekroonine tubakaaktsiis ühelt pakilt.

Seevastu kõige kõrgema hinnaklassi puhul moodustab aktsiis vähem kui 30% jaehinnast ja näiteks sinna kuuluva Marlboro tarbijaid on ligi kaks korda rohkem kui Priima tarbijaid (!) ja seda legaalsel turul. Musta turu arvelt Marlboro müügikogused aga, vastupidiselt Priima näitele, ei kahekordistu ja seda peamiselt tarbija ostujõust johtuvalt.

Niisiis püüab riik praegu saada rohkem aktsiisimaksu kõhnema rahakotiga tarbijailt. Samas on üsna selge, et madalama hinnaklassi sigarettide tarbijate hinnatundlikkus on väga kõrge ning väiksemgi hinnatõus võib tarbijad suunata eelistama illegaalseid tubakatooteid.

Marlboro, Barclay ja teiste kõrgemasse hinnaklassi kuuluvate sigarettide ostjate puhul ei mõjuta aga mõnekroonine hinnakõikumine enamasti nende ostukäitumist. Kuid paradoksaalsel kombel on just see hinnaklass hetkel aktsiisimaksuga kõige vähem koormatud.

Kindlasti on praegu Eestis vohavas sigarettide salakaubanduses oma roll suhteliselt väheefektiivsel tolli ja politsei tööl, kuid peapõhjus on siiski majanduslikult põhjendamatult kõrge aktsiisimäär. Kurjategijad hakkavad reeglina smugeldama just neid kaupu, millelt teenitav kasumimarginaal on kõige suurem ning turukontroll samas kõige lõdvem.

Austria Tabak Eesti AS leiab, et praegusest ebanormaalsest turukorraldusest väljatulekuks on vajalik tubakaaktsiisi määrade ja nende rakendamise korra põhimõtteline reformimine. Meie nägemuse kohaselt tuleks Eestis lähiaastatel kehtestada enamikes Euroopa Liidu riikides toimiv aktsiisisüsteem.

Euroopa Liidu maades kehtiva maksustamissüsteemi kohaselt kuulub sigarettide maksustamine kolme põhilise maksuliigi alla. Esiteks on fikseeritud maksumäär 1000 sigareti kohta ja teiseks rakendatakse ad valorem (väärtuse järgi, hinnale vastavalt -- ld k) maksumäära proportsionaalselt toote jaehinnast. Kolmandana lisatakse loomulikult käibemaks.

Reformi sisu peitub ad valorem osa sissetoomises aktsiisimäära arvutamisel. ELi direktiivide järgi peab fikseeritud maksumäär koos advalorem maksumääraga moodustama vähemalt 57% turul juhtiva hinnaklassi jaehinnast. Vältimaks turuga manipuleerimist, määratakse järgmise eelarveaasta juhtiva hinnaklassi jaehinnatase eelmise aasta asemel üle-eelmise aasta turustatistika järgi (nii määraks 1999. a juhtiv hinnaklass 2001. a maksu arvestamise taseme). Ad valorem maksumäär sõltub tarbimisest ja reguleerib tarbimist, tagades nõnda konkreetse turusituatsiooniga adekvaatse maksukoormuse. See süsteem ühtlustab ka erinevate hinnaklasside vahelist maksukoormust.

Igasuguse reformi läbiviimine eeldab põhjalikke arvutusi ja arutelusid. Ootame poliitikutelt avatust ning tahet meie ettepanekusse süveneda. Teiseks ootame võimulolevalt reformimeelselt valitsuselt ka poliitilist tahet ja julgust tõepoolest reformi läbi viia. Täna ei ole kehtiva aktsiisisüsteemiga rahul ei riik, tubakakäitlejad ega lõpptarbijad. Ainsad, kes hetkel rahulolu tunda võivad, on salakaupmehed ja neid kontrollivad kriminogeense taustaga rühmitused.

Autor: Jaak Uus

Hetkel kuum