23. märts 2000 kell 22:00

Kas Eestil on vaja infotehnoloogia edendamiseks eraldi IT-ministri kohta?

Ei oska öelda, ei ole kompetentne selles vallas. Valitsus tahab ju kõike kokku panna, miks siis nüüd tahetakse uut struktuuri luua. Infotehnoloogia on kindlasti praegusel ajal oluline, aga kas see just eraldi ministeeriumi vajab ? peale infotehnoloogia on veel palju muid olulisi valdkondi olemas.

Sellise ülesande peaks andma ministrile, kellel on ministeerium, kuna selle valdkonnaga seotud ülesanded on niivõrd mahukad. Rahandusministeeriumi arvates eeldab seda ka finantseerimise skeem.

Valitsusliidus on olnud mitmesuguseid ideid, missugusele ministrile selle ülesande võiks anda. Portfellita ministrile saab ülesandeid juurde panna vastavalt kehtivatele seadustele valitsuse seaduse muutmisega, kui tema valitsemisala suurendatakse. Portfellita ministrile annab ülesandeid peaminister oma korraldusega. Seetõttu oleksid seda ülesannet rohkem sobilikud täitma kas siseminister või teede- ja sideminister. Mina eelistaksin viimast.

Regionaalministrina olen loomulikult huvitatud vastava ülesande saanud ministriga koostööst, sest see teema puudutab ka regionaalpoliitikat.

Sellised ametikohad on mõnes riigis olemas. Kas alati on tegemist ka valitsuskabineti liikmetega, on iseasi ja riigiti isemoodi ? näiteks on olemas ka internetimi-nister. Eesti poolt oleks see samm progressiivne, sellega tunnistaks riik infotehnoloogia üheks meie prioriteediks. Ma toetan kõigiti seda ideed.

Kuidas seda ametikohta nimetataks, pole nii oluline. See võib olla nii ministri kui hästimakstud kõrge riigiametniku-spetsialisti koht, aga võib-olla oleks vaja mõlemat ? igapäevase tegevuse koordineerimiseks-juhtimiseks IT tippametnikku ja ministrit-poliitikut, kes suunaks riigi infotehnoloogiapoliitikat.

Eesti vajab tugevat keskust, mis tegeleks infotehnoloogia valdkonnaga. See praegu puudub ja seetõttu kaotame me igal aastal kümneid, kui mitte sadu miljoneid kroone. Praegusel riigi infosüsteemide osakonnal ei ole võimu midagi mõjutada ega jõudu suunata riigi infotehnoloogiapoliitikat.

Hetkel kuum