Erik Samel • 9. mai 2000 kell 12:28

Riigikogu muutis töötaja palgaandmete avaldamise korda

Riigikogu võttis 78 poolthäälega vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud palgaseaduse § 8 muutmise seaduse (74 SE), teatas riigikogu pressitalitus. Seadusmuudatused puudutavad töötaja palga kohta käivate andmete avaldamisega seonduvat. Kehtiva seaduse kohaselt ei ole tööandjal õigust ilma töötaja nõusolekuta avaldada andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva palga ja palgatingimuste kohta, välja arvatud juhtudel, kui andmeid nõuab kohus, prokuratuur, kohtueelse uurimise asutus, Maksuamet või Riigikontroll, samuti seadusega ettenähtud juhtudel.

Uue seadusesätte kohaselt ei kehti nimetatud keeld aga korruptsioonivastase seaduse §-s 4 nimetatud ametisikute palga kohta ja riigi, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusega äriühingu juhatuse või nõukogu liikmele, riigi- või munitsipaalvara või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku vara üleandmist otsustava organi liikmele makstavate tasude suhtes.

Seadus jõustub 2000. aasta 1. juulil. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks ei jäänud keegi.

Hetkel kuum