Sulev Oll • 10. mai 2000 kell 13:15

Kas Lembit Aru nimi oli majanduskuritegude osakonna andmebaasis?

Kas Lembit Aru nimi oli majanduskuritegude osakonna andmebaasis?

Majanduskuritegude osakond nimetatud asjaga ei tegele, kõik laiemat huvi pälvinud küsimused automaatselt meie pädevusse ei kuulu. Majanduskuritegude osakonna huviorbiiti pole Lembit Aru nimi sattunud ka varem.

Andmete saamise võimalusi on politseil aga rohkesti, meie käsutuses on mitmed avalikud registrid ning karistusregistrid. Lisaks sellele on politsei käsutuses ka mitmed spetsiifilised kartoteegid. Neist kõigist andmete saamine on suhteliselt operatiivne.

Andmete hankimine võib toimuda ka väljastpoolt kartoteeke näiteks ajakirjanduse vahendusel või spetiifilisi kanaleid kasutades. Pidev koostöö ning informatsioonivahetus toimub ka teiste politseiüksustega

Hetkel kuum