Inno Tähismaa • 18. mai 2000 kell 8:19

Riigikantseleis hakkab uus inimene korrastama suhteid avalikkusega

Riigikantseleis on alates sellest nädalast tööl suhtekorraldaja Jaanus Rankla, kelle ülesanne on Riigikantselei avalikkussuhete ja kommunikatsioonitöö korraldamine ning ka ajakirjanikega suhtlemine, teatab valitsuse pressiteenistus.

Riigikantselei on valitsuse juures olev valitsusasutus, mis korraldab valitsuse ja peaministri ja portfellita ministrite asjaajamist ning suhtlemist riigikogu ja teiste põhiseaduslike institutsioonidega, annab välja Riigi Teatajat, kontrollib valitsuse õigusaktide eelnõude vastavust põhiseadusele ja seadustele, tegeleb riigi sümboolikaga, korraldab arhiivindust, koordineerib riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnike koolitust ja atesteerimist.

Riigikantseleid juhib riigisekretär, keda võib pidada Eesti kõrgeimaks ametnikuks. Riigisekretär määratakse ametisse peaministri poolt ning ta on kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni, teenetemärkide komitee, valitsuse kriisikomisjoni ja arhiivinõukogu esimees. Riigisekretär hoiab enda juures ka Eesti riigipitsatit ja vastavalt diplomaatilisele tavale saadab ta Eesti presidenti tema riigivisiitidel välismaal ning teiste maade riigipäid nende visiitidel Eestis. Alates 25. märtsist 1999. aastast on riigisekretär Aino Lepik von Wirén.

Riigikantseleis töötab praegu 155 ametnikku ja 70 abiteenistujat, asutuse 2000. aasta eelarve on 28,7 miljonit krooni. Riigikantselei kodulehekülg Internetis asub aadressil: www.riik.ee/riigikantselei

Hetkel kuum