Madli Zobel • 30. mai 2000 kell 12:20

Hulgifirmade jõupositsioonid muutusid aastaga oluliselt

Iga-aastane hulgikaubanduse seire uuring näitab, et olulised muutused on toimunud mitmes hulgifirmadega seotud aspektis: firmade tuntuses, firmade turuosa suuruses, hinna- ja kvaliteedikuvandis jt, ütles ASi Emor suunajuht Ülle Pärnoja.

Aasta-aastalt on vähenenud erinevatelt hulgifirmadelt ostvate kaupluste hulk, rääkis Pärnoja. Sellest võib järeldada, et firmade vahel on tekkinud usalduslikum suhe, sest hulgimüüjad söandavad sõlmida pikaajalisi lepinguid ja teisalt väärtustavad kaupluste juhid pikaajalisest koostööst johtuvat aja kokkuhoidu ning soodsamaid hindu.

Kui varasematel aastatel olid kaupluste peamise hulgimüüja osas selgelt eristatavad paar-kolm suurimat firmat, siis aasta 2000 kevadel on jõupositsioonid firmade vahel hägustumas. On näha trendi, et tootjate osakaal hulgimüüjana aastate jooksul kahaneb. Tootjatest jäävad kaupluste olulisimate tarnijate hulka vaid need firmad, millel on hästi välja arendatud kaupade logistika.

Suurema hulgifirmad on Jungent, Smarten, Abestock, ETK Hulgi ja Dagab Baltic. Teised tellivad hulgimüügiteenuse väljastpoolt firmat.

Hetkel kuum