16. juuli 2000 kell 22:00

Kuidas toimub rendilt saadava tulu maksustamine tulumaksuga?

Tulumaksuga maksustatakse tulu kinnis- või vallasasja või selle osa üürile või rendile andmisest, tasu hoonestusõiguse seadmise, kinnisasja ostueesõigusega, kasutusvaldusega või isikliku kasutusõigusega koormamise eest.

Mitteresidendi saadud renditulu maksustatakse, kui rendile antud või piiratud asjaõigusega on koormatud Eestis asuv kinnisasi või üürile või rendile antud või piiratud asjaõigusega on koormatud Eesti registreeritud registrisse kantav vallasasi.

Sellest aastast tuleb üüri- ja renditulult kinni pidada 26 endise 5 asemel. Mitteresidendi tulu maksustamisel võib maksumäära vähendada või vabastada väljamakse tulumaksust riikidevahelise maksulepingu alusel.

Tulumaksu kinnipidamise kohustus lasub residendist juriidilisest isikul ja FIE-l, kes teeb väljamakseid mitteresidendile või residendist FIE-le makstavalt üüri- või renditasult või tasult asja piiratud asjaõigusega koormamise eest.

Tulumaksu kinnipidamise kohustust ei ole, kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või on registreeritud maksuametis füüsilisest isikust ettevõtjana.

Autor: Hille Sadam

Hetkel kuum