Putin kinnitas maksureformi

Maksukoodeksi teine peatükk, mille Putin allkirjaga kinnitas, muudab täielikult Venemaa senist maksukogumise süsteemi ja on nurgakiviks valitsuse turumajandusreformi strateegiale.

?Tahan tänada kõiki valitsusliikmeid, kes on andnud oma panuse maksukoodeksi koostamisele ning parlamendist läbiviimisele,? ütles Putin valitsuskabineti istungil.

Presidendi sõnul esitab rahandusministeerium lähipäevil ka riigi 2001. aasta riigieelarve eelnõu.

Uue maksuseadusega hakkab kehtima üks ühtlane 13protsendiline tulumaksu määr. Varem oli astmelise tulumaksu ülemmäär 35 protsenti.

Alanevad ja lihtsustuvad ka maksud palgafondilt ning sissemaksed pensionifondi. Palju kritiseeritud maks firmade käibelt, mida tuleb maksta hoolimata sellest, kas firma on kasumis või mitte, alaneb neljalt protsendilt ühele protsendile.

Maksukärped on osaliselt plaanis tasakaalustada alkoholi, tubaka ja teiste toodete aktsiiside tõstmisega.

Eric Kraus, Moskva NIKoil maaklerfirmast kirjeldas Venemaa uut maksukoodeksit kui ?suurimat eksperimenti pakkumispoolse majanduse alal pärast Reagani ja Thatcheri aastaid?.

Pärast maksuseaduste kinnitamist parlamendis on aktsiad Vene börsil tugevalt tõusnud, pitseerides presidendi otsustava võidu.

Maksureformi peamine eesmärk on ergutada inimesi makse maksma. Oluliselt madalam määr peab vähendama maksmisest kõrvalehoidmise ulatust.

Kohalikud ettevõtjad on aastaid kaevanud, et praegu kehtivate seaduste täpne järgimine teeks ka kõige ilusamast kasumist kahjumi ja viiks nad pankrotti. Seetõttu on suur osa majandustegevusest viidud ?põranda alla?.

Maksude alandamist on Venemaa valitsused lubanud juba viimased kümme aastat. Putini eelkäija Boriss Jeltsini arvukad katsed reformida bütsantslikult keerulist ja vastukäivate sätetega süsteemi, mida investorid on korduvalt välja toonud kui peamist takistust legaalse äri ajamiseks Venemaal, sumbusid kõik parlamendi vastuseisu.

Sügisel on ettevõtete maksustamise osas oodata täiendavaid sätteid. Käibelt võetav maks kaob ilmselt täielikult ning kasumilt võetava maksu ülempiiriks saab 35 protsenti. 13 protsenti sellest laekub föderaalvõimudele, 17 protsenti regioonile ja viis protsenti kohalikele võimuorganitele.

Piirates regionaalsete kuberneride kontrolli maksutulude üle kindlustab Vladimir Putin veelgi oma peamist sisepoliitilist eesmärki, milleks on riigi keskvõimu tugevdamine.

Edaspidi peaksid uued seadused Venemaal juurutama ka rea nn lääne tavasid, nagu näiteks võimaluse reisi- ja reklaamikulud maksustatavast tulust maha arvata.

Venemaa uued maksuseadused jõustuvad tulevast aastast. Analüütikute sõnul võib kuluda kuid, kui mitte aastaid, enne kui muudatuste mõju täies ulatuses tunda hakkab andma.

Autor: REUTERS

Hetkel kuum