Inno Tähismaa • 20. september 2000 kell 15:52

Tallinna linnavalitsus soovib tõsta linnaametnike palku

Linnavalitsus esitas täna volikogule menetlemiseks Tallinna linnaametnike palku tõstva määruse eelnõu, teatas Raepress.

Näiteks linnapea ja volikogu esimehe palgaks kujuneb 35 000 krooni. Linnavalitsus põhjendab palgatõusu vajadusega maksta linnateenistujatele nende töö eest adekvaatset palka, mis oleks Tallinna tööjõuturul keskmisel tasemel. Keskmise taseme saavutamiseks on vaja tõsta seniseid ametipalku keskmiselt 65 %.

Tulenevalt koosseisude muudatustest on ajal linna ametiasutuste teenistujate koosseisus kokku 2100 ametikohta.

Uue töö tasustamise korra väljatöötamist alustati linna ametiasutuste teenistujate palkade võrdlemisega tööjõuturul. Uurimusest selgus, et linna ametiasutuste palkades tase Tallinna tööjõuturul 1999.aasta andmetel oli turu madalamast tasemest enam kui 10 % madalam.

Hindamise tulemusel selgus näiteks, et ameti pearaamatupidaja palk 8750 krooni on vaid 58 % turu vastava ametikoha keskmisest palgast, milleks on 15200 krooni. Linnaosa valitsuse osakonna juhataja palk 8283 krooni moodustab 63 % turu keskmisest 13 120 kroonist, sotsiaaltöötaja palk 3208 krooni-69 % turu keskmisest 4640 kroonist jne.

Uus palgasüsteem jagab linnaametnikud kolme rühma. I grupp- ametnikud s o linna tippjuhid, linna juhid, struktuuriüksuste juhid ja nende asetäitjad. II grupp- teised ametnikud s o nõunikud, vanem- ja nooremametnikud. III grupi moodustavad abiteenistujad.

Hetkel kuum