1. oktoober 2000 kell 22:00

Kinnisvara omanik vajab endale usaldusväärset esindajat

Praegu igaüks oma rida ajavad korteri- ja majaomanikud vajavad oma varale pädevat ja usaldusväärset valitsejat, kes omab otsekontakte teenuste pakkujatega ning säästab sel moel omanikku liigsest asjaajamisest.

Hoonete halduse ja hoolduse valdkonnas on Eestis aastakümneid puudunud konkurents, tõsiseltvõetavad alused ning professionaalsus. Eestis puudub ka kinnisvaraomanike esindusorganisatsioon, kes esindaks nende huve ja väljendaks vajadusi. Paljud omanikud ei pea hoone ehitamisel ja kasutamisel oluliseks analüüsida oma vara eluea majanduslikke ja tehnilisi vajadusi ning tasuvust. Keegi ei selgita omanikele, kuidas vara kasutamist ja korrashoidu tervikuna professionaalselt korraldada. Omanikud ja paljud haldajad ning hooldajad leiutavad igaüks oma ?jalgratast?. Seal, kus uue hoone loomisel lõpetavad tegevuse projekteerijad ja ehitajad, jääb omanik üksi, omamata hoone kasutamiskorralduseks ehk haldamiseks vajalikku juhendit ja oskusi. Pealegi tuleb omanikul hoone eluea jooksul lisaks haldus-hooldusteenusele kasutada ka teisi teenuseid (pank, kindlustus, turvafirma, maakler, hindaja), mis eeldab ala ja turu põhjalikku tundmist.

Kuna kõik algab ikkagi omanikust, on vajalik välja töötada hoone professionaalse kasutuskorralduse mudel ning muuta see heaks tavaks nii omanike kui haldusteenuse osutajate seas. Eesmärk on muuta Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu (EKHHL) kutseprofessionaalsuse süsteem hoonete haldajate ja hooldajate teadmiste ning teenuste kvaliteedi mõõdupuuks.

Autor: Jüri Kröönström

Hetkel kuum