Priit Harik • 9. oktoober 2000 kell 22:00

Vabatahtlik kindlustus ebapopulaarne

Eesti Statistikaameti äsja avaldatud elutingimuste uuringust selgub, et vabatahtliku kindlustuse populaarsus elanikkonna hulgas on madal.

Elutingimuste uuring viidi läbi aasta tagasi, küsitleti 5500 leibkonda. Elanikkonna turvatunne on tähtis elutingimuste kvaliteedi näitaja. Selgus, et huvi vabatahtliku kindlustuse vastu on üllatavalt madal.

Küsitletutest olid viimase aasta jooksul langenud kuritöö ohvriks 2?11 protsenti (erinevate kuriteoliikide lõikes). Kõige sagedamini, 11 vastanutest, oli ette tulnud isikliku vara vargusi kodust või autost. Vargustele järgnevad sageduselt ähvardused, mis on ohvrit tõsiselt hirmutanud.

Naised tunnevad rohkem hirmu kuritöö ohvriks langemise ees kui mehed. Samuti võtavad naised sagedamini midagi ette, et oma turvalisust suurendada. Samas leidub üllatavalt palju mehi ja naisi, kes pole midagi teinud kuriteo ennetamiseks. Selliseid mehi on koguni 34, naisi vähem ? 17. Kõige paremaks turvatunde suurendamise võimaluseks peavad naised ohtlike kohtade vältimist (67) ja pimedas, saatjata liikumisest hoidumist (64). Ka 45 meestest jätab turvalisuse huvides võõraste ja ohtlike paikade külastamise ära.

Norra riigi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu kaasabil teostatud uuringust selgus, et iga viies leibkond on paigaldanud oma eluasemele turvalukud. Kuriteo ennetamiseks on kolmandik vastanutest muretsenud koera. Oma julgeoleku suurendamiseks võtavad midagi praktilist ette eelkõige kõrgema haridustasemega inimesed ning need, kes elavad koosa abikaasa või partneriga.

Hetkel kuum