Kristel Raesaar • 16. oktoober 2000 kell 13:10

Eesti Pangale saab interaktiivselt küsimusi esitada

Eesti Pank hakkab majanduspoliitiliste seisukohtade laiemale avalikkusele tutvustamiseks üllitama senisest rohkem infoväljaandeid ning avab koduleheküljel küsimuste-vastuste rubriigi.

Eesti Pangale saab juba praegu küsimusi esitada interaktiivses suhtlusaknas <#sel aadressil=http://www.ee/epbe/vastused>.

?Näeksime meeleldi, et küsitaks seda, mida ei teata või milles kaheldakse, sest küsimata jätmisel võib mõnel juhul olla kõrge hind Eesti ühiskonnale,? ütles keskpanga president Vahur Kraft.

Praegu regulaarselt avaldatavale rahapoliitilisele ülevaatele ja keskpanga aastaaruandele lisanduvad tulevikus pangajärelvalve aastaraamat ning maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni aastaraamat. Lisaks hakkab keskpank Krafti sõnul välja andma konkreetsele sihtgrupile, näiteks majandusõpetajatele mõeldud teabelehti.

Alates novembrist hakkab Eesti Pank regulaarselt avaldama kvartali majanduskasvu ja tarbijahinnaindeksi kommentaare ning Euroopa Keskpanga intressiotsuste kommentaare. Vajadusel kommenteerib Eesti Pank ka laenuintresside, laenukasvu ja rahapakkumise näitajaid koos nende avalikustamisega iga kuu 17. pangapäeval.

Samuti annab keskpank vajadusel kommentaare riigieelarve täitmise ja eelarvepoliitika kohta.

Hetkel kuum